Ga naar hoofdinhoud
De BeterDichtbij servicedesk is tijdelijk telefonisch niet bereikbaar i.v.m. storing. Je kunt contact opnemen via de chat op onze website of per mail via service@beterdichtbij.nl

Landelijke groei digitaal contact via BeterDichtbij in 2023

In 2023 groeide de landelijke inzet van digitale communicatie via BeterDichtbij sterk. Al ruim 50 grote zorgorganisaties en meer dan 25.000 zorgprofessionals stellen eenvoudig digitaal contact beschikbaar aan patiënten en cliënten. Het effect: meer gemak en geruststelling bij patiënten door de juiste informatie op het juiste moment, én meer werkplezier en tijdsbesparing voor artsen, begeleiders, verpleegkundigen, poli-assistenten, wijkzorg en alle andere zorgprofessionals. Een terugblik op de inzet van digitaal contact via BeterDichtbij het afgelopen jaar.

Digitaal contact BeterDichtbij in 2023

Van digitaal contact naar contact

Digitaal contact wordt steeds meer een vanzelfsprekende vorm van contact, eenvoudig en op het juiste moment. Steeds meer ziekenhuizen implementeren een digitale strategie waarbij het patiëntenportaal en BeterDichtbij de twee centrale diensten zijn voor alle patiënten: het portaal voor inzichten in alle afspraken, verslagen en het behandeltraject en BeterDichtbij voor de communicatie en versterking van andere digitale diensten (zoals bv. thuismeten, voorlichting). Het aantal patiënten en cliënten dat BeterDichtbij gebruikt, groeide dan ook met bijna 57% naar 700.000. Steeds meer mensen in Nederland gebruiken BeterDichtbij zo voor contact met meerdere zorgprofessionals en organisaties.

Door verdiepende implementaties van BeterDichtbij in de zorgpaden en patiëntreizen, wordt daarbij ook ingezet op echt anders werken in de zorg. Hierbij wordt per afdeling de inzet van digitaal contact geoptimaliseerd, vaak in combinatie met thuismeten via bijvoorbeeld Luscii of de Patiënt Journey app en voorlichting via Indiveo of digitale folders. Het resultaat is dat vragen en telefoontjes van patiënten worden voorkomen, omdat zij de juiste informatie op het juiste moment ontvangen. Dat bespaart tijd en draagt bij aan minder bezorgdheid, wat weer ruimte geeft aan zowel zorgprofessionals als patiënten en cliënten.

Ook VVT en revalidatie en BeterDichtbij Collega

Ook in de wijkzorg en bij langdurige behandelrelaties in revalidatiecentra, wordt digitaal contact via BeterDichtbij steeds meer ingezet. Zo hebben Pantein Thuiszorg, het digitaal team van Rivas en de Friese VVT-organisatie ZuidOostZorg volop ervaring opgedaan met de inzet van beeldzorg en berichtenverkeer. Op basis van deze succesvolle ervaringen, gaan we komend jaar nog verder inzetten op groei van digitaal contact in de wijkzorg en VVT. Ook in de revalidatiesector, zoals bij de vooruitstrevende organisatie Merem Medische Revalidatie zetten we grote stappen, en wordt BeterDichtbij binnenkort aan alle cliënten aangeboden.

Ik dacht: hoe maak ik nou echt contact met mensen via een beeldscherm? Maar als je mensen beter leert kennen en vaker spreekt, valt dat weg. Dan merk je niet meer dat er een scherm tussen zit.

Lees het volledige interview met Thea de Jong (Rivas, digitaal team).

Als eerste organisaties in Nederland zijn het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) en medisch service centrum Altide (voorheen NAAST-ZCN) afgelopen jaar gestart met het gebruik van BeterDichtbij Collega. Hiermee blijven de verpleegkundigen bij het WZA eenvoudig en veilig digitaal in contact met de verpleegkundigen bij Altide. En met succes, want naar overtuiging van de verpleegkundigen, leiden de kortere lijnen tot betere patiëntenzorg. “Je onderkent zo eerder klachten van patiënten waar we dan samen sneller op kunnen inspelen.” Meerdere Nederlandse ziekenhuizen starten momenteel met BeterDichtbij Collega in de eigen regio.

Dé landelijke communicatiedienst voor de zorg

Met partners als ChipSoft en Luscii in de ziekenhuizen en Uw Zorg Online in de eerstelijn, intensiveerden we de samenwerking dit jaar. Met een verdere integratie met Zorgplatform van ChipSoft wordt het voor ziekenhuizen nog makkelijker om BeterDichtbij automatisch aan alle patiënten aan te bieden, geïntegreerd in het zorgpad. Daarbij is een integratie van BeterDichtbij in het ChipSoft patiënten portaal in voorbereiding. Met Uw Zorg Online (voorheen Pharmeon) is een eerste koppeling gemaakt, waarmee patiënten in de Uw Zorg Online app eenvoudig naar de BeterDichtbij app kunnen en vice versa. Een stap naar meer digitale samenwerking tussen de eerstelijns en tweedelijns zorg.

Samen met de Santeon ziekenhuizen zetten we belangrijke stappen voor de inzet van BeterDichtbij binnen Zorg bij jou. We kijken uit naar de verdere samenwerking binnen dit vooruitstrevende concept voor Nederland dat zorg dichterbij de patiënten brengt.

Met dank aan o.a. Zilveren Kruis Nederland en met een belangrijke bijdrage van Tergooi MC, is BeterDichtbij getoetst als digitale dienst die bijdraagt aan de transformatie naar hybride zorg en ondersteuning. Uit deze uitgebreide toets bleek onder meer dat BeterDichtbij:

  • Eenduidige communicatie voor de hele organisatie biedt, en zorgt voor beter geïnformeerde patiënten.
  • Consulten kan voorkomen en daarmee ruimte maakt voor patiënten die echt fysieke zorg nodig hebben.
  • No-shows kan terugdringen en daarmee efficiëntie van de zorg vergroot.
  • Bijdraagt aan de duurzaamheidsuitdaging, door vermindering van reisbewegingen en afname van papier.

Lees verder de gehele analyse van BeterDichtbij op de website Vindplaats.nu.

Toegankelijkheid voor patiënten en contentintegraties

Om BeterDichtbij voor iedereen beschikbaar te stellen, is het natuurlijk belangrijk dat de app goed te gebruiken is door iedereen. Daarom investeerden we in de verdere toegankelijkheid van de app voor bijvoorbeeld mensen met een zicht- of bewegingsbeperking. Ook breidden we de instructievideo’s uit voor bijvoorbeeld mensen die laaggeletterd zijn en vertaalden we de materialen naar het Arabisch, Turks en Engels voor wie Nederlands niet als eerste taal heeft.

Artsen en verpleegkundigen kunnen sinds begin dit jaar de informatie van het platform kanker.nl eenvoudig en veilig delen met hun patiënten via BeterDichtbij. Dankzij een slimme integratie, is de informatie over kanker, de behandeling ervan en over leven met kanker zo direct beschikbaar. De begrijpelijke medische animaties van Indiveo worden ook op steeds meer plekken geïntegreerd in BeterDichtbij ingezet. Bijvoorbeeld in het Nijmeegse ziekenhuis CWZ.

Dankzij dit soort vormen van digitale zorg en informatie kunnen we zo steeds beter inspelen op de wensen en behoeften van patiënten en hen nog beter helpen.

Jolanda van der Mee, verpleegkundig consulent longziekten bij CWZ, vertelt over haar ervaringen met Indiveo en BeterDichtbij samen. Lees het hele artikel.

Meer werkplezier door digitalisering

Als we de uitdagingen in de zorg, duurzaam en effectief willen aanpakken is duidelijk geworden dat de programma’s rond digitale zorg en arbeidsmarkt of werkplezier, niet zonder elkaar kunnen. Digitalisering kan een belangrijke bijdrage leveren aan werkplezier in de zorg, bijvoorbeeld door meer ruimte te creëren voor vakmanschap en echte zorg, maar ook doordat digitalisering nieuwe loopbaanperspectieven kan creëren. We gingen hierover het afgelopen jaar in gesprek met zorgorganisaties en zorgprofessionals, waarover je verder kunt lezen in onze whitepaper die we uitbrachten en in de online sessie over dit thema.

Bekijk het allemaal op onze vernieuwde website.

Verder met digitaal contact in 2024

We zijn trots op de stappen die we hebben gezet afgelopen jaar, samen met de 50+ zorgorganisaties, onze partners de NVZ en SAZ en samenwerkingspartijen. We kijken uit naar het nieuwe jaar, waar we als team en met alle zorgorganisaties vol blijven inzetten op eenvoudig, digitaal contact. Een jaar waarin de waarde van digitalisering binnen de regio steeds belangrijker wordt en we verder optrekken met andere digitale partners in de zorg. Samen zorg makkelijker maken voor iedereen, daar gaan we ook in 2024 weer voor!

Fijne feestdagen namens het hele team!