Ga naar hoofdinhoud
De BeterDichtbij servicedesk is tijdelijk telefonisch niet bereikbaar i.v.m. storing. Je kunt contact opnemen via de chat op onze website of per mail via service@beterdichtbij.nl

“Steeds meer ziekenhuizen zetten BeterDichtbij in als versneller om de digitale strategie tot uitvoering brengen”

Pioniers, zo kun je de regionale ziekenhuizen met recht noemen. Als eerste startten zij BeterDichtbij, dat in ruim zes jaar tijd uitgegroeid is tot een landelijke communicatiedienst. Binnenkort sluit de miljoenste Nederlander aan op de app en in veel deelnemende zorgorganisaties is BeterDichtbij de basis van de digitale organisatietransformatie. “De regionale ziekenhuizen hebben hun voelsprieten midden in de samenleving en kennen de behoeftes van hun patiënten goed. Tegelijk hebben ze veranderkracht in huis om elke dag een stap vooruit te zetten”, ziet Sander Bijl, medeoprichter van BeterDichtbij.

Godfried Bogaerts en Sander Bijl

Op de foto de oprichters van BeterDichtbij: Godfried Bogaerts (links) en Sander Bijl (rechts). 

Het is 2018 als de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) een moedig besluit neemt: BeterDichtbij wordt een zelfstandige organisatie, en komt als digitale communicatiedienst beschikbaar voor alle zorgorganisaties in Nederland. Het getuigt van lef dat de regionale ziekenhuizen dit voortouw nemen, zeker als je bedenkt dat het Integraal Zorgakkoord (IZA) pas vier jaar later tot stand komt en ook zorgprofessionals zelf nog lang niet altijd enthousiast zijn over digitale zorg.

Innovatie van buiten naar binnen brengen

De SAZ is sinds de start mede-eigenaar van BeterDichtbij, en ondernemers Sander Bijl en Godfried Bogaerts hebben de dagelijkse leiding. In 2022 is ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) mede-eigenaar geworden van BeterDichtbij, samen met de SAZ is de meerderheid van de aandelen hiermee in handen van de zorgsector zelf. Dit governancemodel is geïnspireerd op het model van Funda.nl, dat ook de oorsprong in de sector zelf heeft, met de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) als drijvers achter de start van Funda.

“Net als de makelaars eerder, heeft en had de zorgsector de uitgaging om hun dienstverlening op de veranderende behoefte van hun klanten, patiënten en cliënten, af te stemmen. Ook om partijen van buiten de zorg of zelfs buitenlandse toetreders, voor te zijn en zelf het heft in eigen hand te nemen”, vertelt Sander Bijl.

Net zoveel gemak als Tikkie en WhatsApp

Met 50+ grote zorgorganisaties die zijn aangesloten, maken intussen al 26.000 zorgprofessionals en bijna een miljoen patiënten en cliënten gebruik van BeterDichtbij. “We focussen ons bewust op die schaal. Als je op grote schaal wordt gebruikt, ontdek je continu waar het gebruik in de praktijk toe leidt en kom je zo tot nieuwe ideeën voor je dienst. En kun je extra waarde toevoegen voor gebruikers”, aldus Bijl.

BeterDichtbij heeft haar plek veroverd als veelgebruikte en betrouwbare digitale dienst in de zorg. Gemak in gebruik voor iedereen, is hiervoor essentieel, vertelt Sander Bijl: “Het hoge gebruikersgemak en de toegankelijkheid van BeterDichtbij, naar voorbeeld van diensten als Tikkie en WhatsApp, zijn belangrijk geweest in de groei in het gebruik van de dienst”, vertelt hij verder. “Ook ons team is een belangrijke factor achter het succes, met een mix van mensen van binnen en buiten de zorg. We zijn voor Nederlanders een app in het rijtje van ING bankieren, Picnic en PostNL, dankzij veel goeie mensen die eerder ook bij dit soort diensten werkten, en zijn tegelijk een belangrijke infrastructuur voor de zorg geworden met koppelingen aan de achterzijde.”

Van app naar geautomatiseerde basisdienst

Waar BeterDichtbij bij de eerste organisaties nog vooral ingezet werd als vervanging van de rinkelende telefoon, heeft de dienst intussen echt een vaste plek in het hybride zorgproces gekregen. Ter illustratie: je kunt als organisatie nu berichten automatisch versturen die zijn gekoppeld aan een afspraak in het EPD, al dan niet met gezondheidsinformatie van bijvoorbeeld Thuisarts.nl, Indiveo of een eigen digitale folder van het ziekenhuis. Ook is BeterDichtbij gekoppeld aan thuismeten software van partners als Luscii en Patient Journey app.

Trots is Sander Bijl zeker op deze stappen, want hiermee is BeterDichtbij voor zowel de patiënt, zorgverleners als de bedrijfsvoering van de zorgorganisatie zelf van grote waarde. “Zorgverleners besparen met BeterDichtbij tijd en er kan tegelijkertijd een betere service aan patiënten worden geboden. Daarnaast kunnen digitale services het werk van zorgverleners leuker maken, zij hebben meer mogelijkheden om hun werk voor patiënten goed te doen en ervaren meer werkplezier. Patiënten zijn beter geïnformeerd en ervaren meer verbinding met hun zorgteam. Als we dit kunnen bereiken met ons werk, dan zijn we het goede aan het doen.”

BeterDichtbij als versneller van de digitale strategie

BeterDichtbij is voor veel organisaties een belangrijke schakel in het proces naar hybride zorgpaden en daarmee van grote waarde binnen de verschillende IZA programma’s. “Als je je digitale strategie op grote schaal tot uitvoering wilt brengen, heb je een stevige basis nodig. BeterDichtbij is, samen met het patiëntenportaal, op veel plekken deze basis voor de digitale zorg.”

Sander Bijl noemt als voorbeelden het Wilhelmina Ziekenhuis Assenziekenhuis Nij Smellinghehet BovenIJGelre ziekenhuizenhet DiakonessenhuisHet Van-Weel Bethesda ZiekenhuisMaasstad Ziekenhuis en Pantein. “De regionale ziekenhuizen zijn veel vertegenwoordigd onder de koplopers in het gebruik én de toepassing van BeterDichtbij. Zij hebben hun voelsprieten midden in de samenleving en kennen de behoeftes van hun patiënten goed. Tegelijk hebben ze veranderkracht in huis om elke dag een concrete stap te zetten. Ze durven keuzes te maken, ook om ergens mee te stoppen. En er is een cultuur van korte lijnen, van doen in plaats van overleggen.”

Basis voor toekomstige kansen

Ook in nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld rond de opkomende medisch servicecentra ligt een kans om verder door te ontwikkelen op de basis die er al ligt. “Kijk bijvoorbeeld naar het Digitaal Gezondheidscentrum, waarbij het Rode Kruis Ziekenhuis samen met de regiopartners steeds meer cliënten en patiënten monitort en ondersteunt bij gezonder leven en omgaan met de eigen aandoening. Daarbinnen is ook BeterDichtbij weer de centrale dienst voor alle digitale communicatie”, vertelt Bijl.

“We zitten in een interessante tijd, en alle toekomstige kansen en uitdagingen voor de zorg en maatschappij zijn legio en kennen we nog niet allemaal. Wat we wel weten is dat we een sterke basis en actieve samenwerkingen hebben opgebouwd, waarbinnen we nieuwe ontwikkelingen een plek kunnen geven. Denk aan AI en regionale samenwerking bijvoorbeeld. Als we dit, net als de afgelopen jaren, aanpakken met die typische SAZ mentaliteit, dan kunnen we nog veel betekenen voor iedereen die zorg nodig heeft.”

 

Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ)Dit artikel is eerder verschenen op de website van de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ)