Ga naar hoofdinhoud
De BeterDichtbij servicedesk is tijdelijk telefonisch niet bereikbaar i.v.m. storing. Je kunt contact opnemen via de chat op onze website of per mail via service@beterdichtbij.nl

Gebruikersvoorwaarden BeterDichtbij

Bij gebruik van de BeterDichtbij dienst via de app of website stem je in met deze gebruikersvoorwaarden.

Organisatie

BeterDichtbij is ontwikkeld door BeterDichtbij B.V., in nauwe samenwerking met de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). BeterDichtbij is gevestigd op de Oudlaan 4 in Utrecht en geregistreerd onder KvK nummer 70150680. BeterDichtbij kan deze gebruiksvoorwaarden indien nodig tussentijds wijzigen. De actuele versie is voor jou altijd op de website van BeterDichtbij en in de app te vinden.

Gebruik

De communicatie met jou in de BeterDichtbij app en website wordt verzorgd door de deelnemende zorgorganisaties. Welke huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, GGZ instellingen en andere zorgorganisaties meedoen met BeterDichtbij, kun je nalezen op de BeterDichtbij website. Voor algemene vragen aan de zorgorganisatie in jouw regio, streven zij ernaar om binnen 1-2 werkdagen jou te antwoorden. Voor specifieke vragen aan je eigen zorgverlener dien je met hem/haar af te stemmen wat de reactietijd is.

Heb je direct contact met een arts nodig, bijvoorbeeld als er sprake is van spoedeisende zorg? Dan is BeterDichtbij niet geschikt. Neem dan telefonisch contact op met je eigen huisarts, de huisartsenpost, de ziekenhuis- of GGZ afdeling waar je onder behandeling bent, of bij urgente situaties met het landelijk noodnummer 112.

BeterDichtbij en de deelnemende zorgorganisaties zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik (of het niet goed kunnen gebruiken) van de BeterDichtbij dienst via de app of website. Het gebruik van de dienst is voor risico van de gebruiker.

Je bepaalt zelf welke actuele gegevens en informatie je deelt via BeterDichtbij. Bij communicatie met je arts of andere zorgverlener geef je toestemming om deze gegevens in te zien en te gebruiken voor het beantwoorden van je vraag. Het advies van je arts of andere zorgverlener wordt gegeven op basis van de bij hem/haar al bekende en de actuele door jou verstrekte informatie. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat jij je arts of andere zorgverlener naar beste weten inlicht.

Privacy

Je gegevens in BeterDichtbij zijn alleen bestemd voor je eigen doeleinden. De persoonlijke informatie, die je via de BeterDichtbij app of de website met je arts of andere zorgverleners deelt, is (privacy) gevoelige informatie. BeterDichtbij en de deelnemende zorgorganisaties doen er alles aan om je privacy en veiligheid maximaal te beschermen.

BeterDichtbij en de deelnemende zorgorganisaties zullen jouw persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen. De informatie wordt, waar noodzakelijk voor de zorgverlening aan jou, door je zorgorganisatie toegevoegd aan je patiëntdossier.

Voor algemene inzichten over het gebruik van de BeterDichtbij website en de app wordt Google Analytics ingezet. BeterDichtbij heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten hierover, waarin is vastgelegd dat BeterDichtbij verantwoordelijk is en Google alleen optreedt als verwerker. Google Analytics is door BeterDichtbij ingesteld op anonimiseren zodat nooit de gegevens van een individuele gebruiker worden bijgehouden. Ook worden er geen gegevens van jou gedeeld met Google en maken we geen gebruik van andere Google diensten.

Als je telefonisch contact opneemt met de Servicedesk van BeterDichtbij kan het zijn dat, in verband met kwaliteit en trainingsdoeleinden, het gesprek wordt opgenomen. Binnen uiterlijk 2 maanden worden deze telefonische opnames altijd weer verwijderd. BeterDichtbij medewerkers zullen nooit informeren naar je persoonlijke situatie of gezondheid. Het gesprek wat je met ons voert, gaat over het gebruik van de dienst BeterDichtbij via de app of website. Hiermee willen we jou zo goed mogelijk helpen.

Behalve je eigen zorgverleners in de deelnemende zorgorganisaties kan er niemand bij je eigen informatie. Voor de evaluatie en doorontwikkeling van de BeterDichtbij dienst maken we gebruik van gegevens die niet tot jou herleidbaar zijn. Wij verstrekken je persoonlijke gegevens niet aan externe partijen, tenzij je daarvoor toestemming geeft of daar een wettelijke grondslag voor bestaat.

Wil je jouw eigen gegevens zien? Zijn je gegevens veranderd? Of wil je dat jouw gegevens in het BeterDichtbij systeem volledig worden verwijderd? Dan kun je dat altijd aangeven. Je eigen zorgorganisatie is hiervoor verantwoordelijk. Bij je eigen zorgorganisatie kun je jouw eigen gegevens inzien, laten wijzigen of een aanvraag indienen om alles van je te laten verwijderen. Je kunt ook altijd contact opnemen met BeterDichtbij voor vragen of hulp hierbij.

Veiligheid

Het gebruik van BeterDichtbij is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De informatie die je deelt met je arts of andere zorgverlener(s) verloopt via beveiligde systemen en is niet toegankelijk voor andere partijen. Wij adviseren je om ook zelf voorzorgsmaatregelen te nemen om misbruik te voorkomen. Je gebruikersgegevens en pincode/wachtwoord zijn wachtwoord privé en strikt vertrouwelijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. Ga zorgvuldig om met je inloggegevens en beveilig je telefoon zelf ook met een pincode.

BeterDichtbij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van je inloggegevens, voor verkeerd gebruik of wanneer je deze persoonlijke informatie deelt met anderen.
Transparantie, vertrouwen en integriteit vormen samen een belangrijke basis voor de relatie tussen BeterDichtbij en haar gebruikers. BeterDichtbij gaat ervan uit dat dit vertrouwen niet geschonden wordt, maar behoudt zich alle rechten voor om adequate stappen te zetten bij ongeoorloofde of illegale activiteiten van haar gebruikers.

Meer informatie of contact

Heb je vragen of wil je een compliment, suggestie of klacht aan ons doorgeven? We helpen je altijd graag verder! Lees verder of neem contact op met BeterDichtbij. Lees verder of neem contact op met BeterDichtbij.