Gebruikersvoorwaarden BeterDichtbij

Bij gebruik van de BeterDichtbij dienst via de app of website stemt u in met deze gebruikersvoorwaarden.

Organisatie

BeterDichtbij is een initiatief van de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), gevestigd op de Oudlaan 4 te Utrecht. De SAZ kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. De actuele versie is altijd op de website van BeterDichtbij en in de app te vinden.

Gebruik

De communicatie met u in de BeterDichtbij app en website wordt verzorgd door het deelnemende ziekenhuis. Voor algemene vragen aan het ziekenhuis streven zij ernaar om binnen 1-2 werkdagen te antwoorden. Voor specifieke vragen aan uw eigen zorgverlener dient u met hem/haar af te stemmen wat de reactietijd is.

Heeft u direct contact met een arts nodig, bijvoorbeeld als er sprake is van spoedeisende zorg, dan is BeterDichtbij niet geschikt. Neem dan contact op met uw eigen huisarts, de huisartsenpost, de ziekenhuisafdeling waar u onder behandeling bent, of met het landelijk noodnummer 112.

BeterDichtbij, de vereniging SAZ en de deelnemende ziekenhuizen zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik (of het niet kunnen gebruiken) van de BeterDichtbij dienst via de app of website. Het gebruik van de dienst is voor risico van de gebruiker.

U bepaalt zelf welke actuele gegevens en informatie u deelt via BeterDichtbij. Bij communicatie met uw arts of andere zorgverlener geeft u toestemming om deze gegevens en uw patiëntdossier in te zien en te gebruiken voor het beantwoorden van uw vraag. Het advies van uw arts of andere zorgverlener wordt gegeven op basis van de bij hem/haar al bekende en de actuele door u versterkte informatie. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat u uw arts of andere zorgverlener naar beste weten inlicht.

Privacy

Uw gegevens in BeterDichtbij zijn alleen bestemd voor uw eigen doeleinden. De persoonlijke informatie, die u via de app of de website met uw arts of andere zorgverlener deelt, is (privacy)gevoelige informatie. BeterDichtbij en de deelnemende ziekenhuizen doen er alles aan om uw privacy en veiligheid maximaal te beschermen.

BeterDichtbij en de deelnemende ziekenhuizen zullen uw persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen. De informatie wordt waar noodzakelijk voor uw zorg door uw ziekenhuis toegevoegd aan uw patiëntdossier.

Voor algemene inzichten over het gebruik van de website en de app wordt Google Analytics ingezet. Deze is ingesteld op anonimiseren zodat nooit de gegevens van een individuele gebruiker worden bijgehouden. Ook worden er geen gegevens gedeeld met Google en maken we geen gebruik van andere Google diensten.

Behalve uw eigen zorgverleners in het ziekenhuis kan er niemand bij uw eigen informatie. Voor de evaluatie en doorontwikkeling van de BeterDichtbij dienst maken we gebruik van gegevens die niet tot u herleidbaar zijn. Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen, tenzij u daarvoor toestemming geeft of daar een wettelijke grondslag voor bestaat.

Veiligheid

Het gebruik van BeterDichtbij is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
De informatie die u deelt met uw arts of andere zorgverlener verloopt via beveiligde systemen en is niet toegankelijk voor andere partijen. Wij adviseren u om ook zelf voorzorgsmaatregelen te nemen om misbruik te voorkomen. Uw gebruikersgegevens en pincode zijn privé en strikt vertrouwelijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. Ga zorgvuldig om met uw inloggegevens en beveilig uw telefoon zelf ook met een pincode.

BeterDichtbij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van uw inloggegevens, voor verkeerd gebruik of wanneer u deze informatie deelt met anderen.

Transparantie, vertrouwen en integriteit vormen samen een belangrijke basis voor de relatie tussen BeterDichtbij en haar gebruikers. BeterDichtbij (de SAZ) gaat er van uit dat dit vertrouwen niet geschonden wordt, maar behoudt zich alle rechten voor om adequate stappen te zetten bij ongeoorloofde of illegale activiteiten van haar gebruikers.