Het BeterDichtbij platform voor patiënten en zorgverleners is tijdelijk onbereikbaar i.v.m. storing. Er wordt gewerkt aan een oplossing, excuses voor het ongemak.

Gebruikersvoorwaarden BeterDichtbij

Bij gebruik van de BeterDichtbij dienst via de app of website stemt u in met deze gebruikersvoorwaarden.

Organisatie

BeterDichtbij is ontwikkeld door BeterDichtbij B.V., in nauwe samenwerking met de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). BeterDichtbij is gevestigd op de Oudlaan 4 in Utrecht en geregistreerd onder KvK nummer 70150680. BeterDichtbij kan deze gebruiksvoorwaarden indien nodig tussentijds wijzigen. De actuele versie is voor u altijd op de website van BeterDichtbij en in de app te vinden.

Gebruik

De communicatie met u in de BeterDichtbij app en website wordt verzorgd door de deelnemende zorgorganisaties. Welke huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, GGZ instellingen en andere zorgorganisaties meedoen met BeterDichtbij, kunt u nalezen op de BeterDichtbij website. Voor algemene vragen aan de zorgorganisatie in uw regio, streven zij ernaar om binnen 1-2 werkdagen u te antwoorden. Voor specifieke vragen aan uw eigen zorgverlener dient u met hem/haar af te stemmen wat de reactietijd is.

Heeft u direct contact met een arts nodig, bijvoorbeeld als er sprake is van spoedeisende zorg? Dan is BeterDichtbij niet geschikt. Neem dan telefonisch contact op met uw eigen huisarts, de huisartsenpost, de ziekenhuis- of GGZ afdeling waar u onder behandeling bent, of bij urgente situaties met het landelijk noodnummer 112.

BeterDichtbij en de deelnemende zorgorganisaties zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik (of het niet goed kunnen gebruiken) van de BeterDichtbij dienst via de app of website. Het gebruik van de dienst is voor risico van de gebruiker.

U bepaalt zelf welke actuele gegevens en informatie u deelt via BeterDichtbij. Bij communicatie met uw arts of andere zorgverlener geeft u toestemming om deze gegevens in te zien en te gebruiken voor het beantwoorden van uw vraag. Het advies van uw arts of andere zorgverlener wordt gegeven op basis van de bij hem/haar al bekende en de actuele door u verstrekte informatie. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u uw arts of andere zorgverlener naar beste weten inlicht.

Privacy

Uw gegevens in BeterDichtbij zijn alleen bestemd voor uw eigen doeleinden. De persoonlijke informatie, die u via de BeterDichtbij app of de website met uw arts of andere zorgverleners deelt, is (privacy) gevoelige informatie.  BeterDichtbij en de deelnemende zorgorganisaties doen er alles aan om uw privacy en veiligheid maximaal te beschermen.

BeterDichtbij en de deelnemende zorgorganisaties zullen uw persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen. De informatie wordt, waar noodzakelijk voor de zorgverlening aan u, door uw zorgorganisatie toegevoegd aan uw patiëntdossier.

Voor algemene inzichten over het gebruik van de BeterDichtbij website en de app wordt Google Analytics ingezet. BeterDichtbij heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten hierover, waarin is vastgelegd dat BeterDichtbij verantwoordelijk is en Google alleen optreedt als verwerker. Google Analytics is door BeterDichtbij ingesteld op anonimiseren zodat nooit de gegevens van een individuele gebruiker worden bijgehouden. Ook worden er geen gegevens van u gedeeld met Google en maken we geen gebruik van andere Google diensten.

Als u telefonisch contact opneemt met de Servicedesk van BeterDichtbij kan het zijn dat, in verband met kwaliteit en trainingsdoeleinden, het gesprek wordt opgenomen. Binnen uiterlijk 2 maanden worden deze telefonische opnames altijd weer verwijderd. BeterDichtbij medewerkers zullen nooit informeren naar uw persoonlijke situatie of gezondheid. Het gesprek wat u met ons voert, gaat over het gebruik van de dienst BeterDichtbij via de app of website. Hiermee willen we u zo goed mogelijk helpen.

Behalve uw eigen zorgverleners in de deelnemende zorgorganisaties kan er niemand bij uw eigen informatie. Voor de evaluatie en doorontwikkeling van de BeterDichtbij dienst maken we gebruik van gegevens die niet tot u herleidbaar zijn. Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen, tenzij u daarvoor toestemming geeft of daar een wettelijke grondslag voor bestaat.

Wilt u uw eigen gegevens zien? Zijn uw gegevens veranderd? Of wilt u dat uw gegevens in het BeterDichtbij systeem volledig worden verwijderd? Dan kunt u dat altijd aangeven. Uw eigen zorgorganisatie is hiervoor verantwoordelijk. Bij uw eigen zorgorganisatie kunt u uw eigen gegevens inzien, laten wijzigen of een aanvraag indien om alles van u te laten verwijderen.  U kunt ook altijd contact opnemen met BeterDichtbij voor vragen of hulp hierbij.

Veiligheid

Het gebruik van BeterDichtbij is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.  De informatie die u deelt met uw arts of andere zorgverleners verloopt via beveiligde systemen en is niet toegankelijk voor andere partijen. Wij adviseren u om ook zelf voorzorgsmaatregelen te nemen om misbruik te voorkomen. Uw gebruikersgegevens en pincode/wachtwoord zijn wachtwoord privé en strikt vertrouwelijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. Ga zorgvuldig om met uw inloggegevens en beveilig uw telefoon zelf ook met een pincode.

BeterDichtbij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van uw inloggegevens, voor verkeerd gebruik of wanneer u deze persoonlijke informatie deelt met anderen.

Transparantie, vertrouwen en integriteit vormen samen een belangrijke basis voor de relatie tussen BeterDichtbij en haar gebruikers. BeterDichtbij gaat ervan uit dat dit vertrouwen niet geschonden wordt, maar behoudt zich alle rechten voor om adequate stappen te zetten bij ongeoorloofde of illegale activiteiten van haar gebruikers.

Meer informatie of contact

Heeft u vragen of wilt u een compliment, suggestie of klacht aan ons doorgeven? We helpen u altijd graag verder! Lees verder of neemt contact op met BeterDichtbij.