Ga naar hoofdinhoud
De BeterDichtbij servicedesk is tijdelijk telefonisch niet bereikbaar i.v.m. storing. Je kunt contact opnemen via de chat op onze website of per mail via service@beterdichtbij.nl

Zuyderland: van digitale strategie naar veelbelovende opbrengsten

Zuyderland Medisch Centrum zet vol in op digitalisering. Dit doet het Zuid-Limburgse ziekenhuis vanuit een duidelijke strategie en met een programmatische aanpak. De basis bij digitalisering in het vooruitstrevende ziekenhuis, is de relatie tussen patiënten en hun zorgverleners. Digitale communicatie is daarom een essentieel onderdeel van de strategie. We bespreken de doeltreffende aanpak, de uitdagingen én de eerste veelbelovende opbrengsten met Tanja Schiffelers, projectmanager Digitale Zorgtransformatie en Lianne Luth-Dirrix, eNurse bij Zuyderland Medisch Centrum.

Lianne Zuyderland eNurse

eNurse Lianne in gesprek met een patiënt

Vertrouwen krijgen en houden

zuyderland logoVanmorgen nog, liep Lianne Luth even langs bij het TIA dagcentrum. In een ander uniform dan in haar eerdere werk weliswaar, maar nog 100 procent als verpleegkundige. Een mevrouw van 83 jaar mocht haar behandeling na een TIA thuis vervolgen, in contact met Lianne en haar collega-eNurses. Zoals vaker nam Lianne met een patiënt door wat dit voor haar betekent en hoe thuismeten werkt. Het is meteen een contactmoment met de zorgprofessionals op het dagcentrum, die hun zorg aan de eNurses overdragen. Ze vertelt: “Dat is natuurlijk spannend voor hen. Het is erg belangrijk om het vertrouwen te krijgen en houden. Daarom probeer ik altijd even langs te gaan en vertel ik de afdelingen over het Zuyderland Control Center, wat we doen en wat de plannen zijn.”

Het Zuyderland Control Center (kortweg ZCC) is een belangrijke pijler in de digitale transformatie van het ziekenhuis. Patiënten die hun behandeling thuis kunnen voortzetten na een opname of die met behulp van thuismeten minder naar de poli hoeven te komen, worden door de eNurses van het ZCC vanuit thuis begeleid. BeterDichtbij wordt bij elke patiënt van het ZCC ingezet voor de digitale communicatie, naast een van de thuismeetdiensten die het Zuyderland inzet. Digitale communicatie via BeterDichtbij wordt daarnaast momenteel polibreed beschikbaar gesteld.

Katalysator voor digitale transformatie

Het ZCC is sinds iets meer dan een jaar actief en heeft al 9 zorgpaden onder haar hoede. En dat aantal groeit snel verder. “We pakken dit niet als losse projecten op, maar het is allemaal onderdeel van het geheel,” licht Tanja Schiffelers toe, projectmanager Digitale Zorgtransformatie. “Het ZCC is daarbij echt een katalysator voor de digitale transformatie. Als een poli nog niet is gestart met BeterDichtbij, dan wordt daar niet op gewacht bij een nieuw zorgpad in het ZCC. Zo groeien we dus vanuit verschillende richtingen, elkaar versterkend, naar de organisatiebrede beschikbaarheid van BeterDichtbij,” vertelt Tanja Schiffelers.

Vertrek vanuit de patiëntreis

Zuyderland werkt in de digitale transformatie niet zozeer vanuit tools en digitale diensten. Tanja vertelt: “Digitale zorg  is geen doel op zich, maar een middel om het werk van zorgverleners makkelijker en efficiënter te maken en de dienstverlening voor patiënten te verbeteren. Daarom werken we vanuit toegevoegde waarde en functie: waar zit de functionele behoefte? Pas erna komen de tools.”

Niet iedereen maakt van alles gebruik, maar je maakt wel altijd in deze volgorde gebruik van digitale zorg. Het wordt afgestemd op wat nodig is.

De keuzes voor deze waarde en functies, zijn gemaakt op basis van een grondig onderzoek naar de patiëntreizen. Daaruit zijn bouwstenen gedefinieerd, te beginnen bij de bouwstenen voor contact en informatie. De bouwstenen die volgen zijn educatie, digitale vragenlijsten, wearables en uiteindelijk de eCoaches. “Niet iedereen maakt van alles gebruik, maar je maakt wel altijd in deze volgorde gebruik van digitale zorg. Het wordt afgestemd op wat nodig is,” licht Tanja toe.

Voor het digitale contact wordt bij Zuyderland de landelijke communicatiedienst BeterDichtbij ingezet. Dat hier zo breed op in wordt gezet, is voor het ziekenhuis meer dan logisch. “Communicatie is essentieel in de zorg. Je wil als patiënt je zorgverlener dichtbij. De waardering hiervoor is dan ook heel groot, juist bij zorg op afstand.”

Zuyderland digitale strategie
De digitale strategie van Zuyderland is opgebouwd uit bouwstenen, waarbij contact bij alle patiënten de basis is.

Resultaten in cijfers én waarden

Hoewel het programma nog maar relatief kort loopt, is het resultaat nu al zichtbaar. Al meer dan 10.000 patiënten gebruiken BeterDichtbij voor contact met hun zorgverleners op de poli of het ZCC. En het eigen medisch servicecentrum, de groep eNurses van het ZCC, begeleidt patiënten ook al op 9 zorgpaden.

Het resultaat beperkt zich niet tot groeiende aantallen. Patiënten ervaren meer begeleiding en zorg, omdat ze digitaal meer en laagdrempeliger contact hebben. Lianne vertelt: “Niet alle patiënten zijn meteen enthousiast. Ze hebben soms het idee dat ze niet meer in het ziekenhuis mogen komen als zij bij ons in behandeling zijn. Maar in de praktijk zien ze: ik heb juist meer contact, en nog prettiger ook dan wanneer ik moet reizen naar het ziekenhuis.” Zo zijn de contactmomenten frequenter dan die ene keer naar het ziekenhuis. Maar, licht Lianne toe, je moet mensen er wel goed in meenemen en persoonlijk vertellen waarom de zorg verandert. En dan kan het maar zo zijn dat de verwachtingen ruimschoots worden overtroffen. Patiënten geven aan dat zij tevredener zijn na een thuismeettraject, onder meer omdat zij meer begeleiding krijgen.

Wat wij doen, dat is de toekomst. Hoe leuk dat ik daar nu aan het begin van sta!

Ook bij zorgprofessionals is er soms schroom om een dienst als het ZCC in te zetten. “Dit is natuurlijk spannend. Moet je iemand niet toch nog echt blijven zien? En kan ik mijn patiënten toevertrouwen aan mijn ZCC-collega’s? Dat we goed in verbinding zijn en blijven met elkaar, is daarom heel belangrijk. In het programma is dan ook volop aandacht voor deze veranderkundige uitdagingen,” vertelt Tanja Schiffelers.

Tanja Schiffelers Zuyderland
Tanja Schiffelers in gesprek met collega’s over de digitale strategie van Zuyderland

Nieuwe perspectieven, ook voor zorgprofessionals

Voor een gedreven eNurse als Lianne, is en was er geen schroom om met digitale zorg aan de slag te gaan. Zij koos bewust voor deze nieuwe pioniersrol, na een carrière als verpleegkundige op de acute opname. Na de zeer hectische coronatijd, en de komst van haar kindje, was ze toe aan een andere stap. “Wat wij doen, dat is de toekomst. Hoe leuk dat ik daar nu aan het begin van sta. Het is niet te vergelijken met mijn eerdere werk, en was ook echt heel erg wennen. Maar ik ben heel blij dat ik deze stap heb gezet en met mijn collega’s verder kan bouwen aan deze zorg van de toekomst.”

En hoe het is om die witte jas niet meer te dragen? Daar kan ze kort en krachtig over zijn: “Ik ben nog steeds volop verpleegkundige. Echt met de mensen als basis.”