Ga naar hoofdinhoud
De BeterDichtbij servicedesk is tijdelijk telefonisch niet bereikbaar i.v.m. storing. Je kunt contact opnemen via de chat op onze website of per mail via service@beterdichtbij.nl

NVZ factsheet: stijging inzet digitaal contact in 2023

In 2023 is de inzet van digitaal contact in ziekenhuizen gestegen met tenminste 29%. Dat blijkt uit de laatste factsheet van de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen). De brancheorganisatie onderzocht hiervoor het aantal geregistreerde digitale contactmomenten, zoals schriftelijke- en beeldbelconsulten, waarvoor in Nederland BeterDichtbij veel wordt ingezet.

BeterDichtbij zorgverlener met kort haar aan het werk

Forse stijging inzet BeterDichtbij

Naast de 29% stijging van het aantal geregistreerde ‘schriftelijke consulten’, zien we bij BeterDichtbij een stijging van 65% over het totaal aantal uitgewisselde berichten: van 2,1 miljoen over 2022 naar 3,2 miljoen over het jaar 2023. Hieronder vallen ook de berichten die niet zijn geregistreerd voor een financiële declaratie, dus ook de berichten die bijvoorbeeld ter vervanging van telefonisch contact met de afdeling zijn uitgewisseld.

Besparing tijd en minder consulten door BeterDichtbij

Tegelijk met de groei van het aantal digitale contactmomenten, zien we op veel plekken ook een besparing in tijd en consulten. Denk bijvoorbeeld aan een besparing van 55% voor het aantal fysieke ziekenhuisbezoeken van patiënten aan het Diakonessenhuis dankzij slim ingerichte digitale pre-operatieve screening. Of aan een besparing van 30 minuten per dag voor een verpleegkundige, dankzij de inzet van automatische berichten via BeterDichtbij bij Erasmus MC.

Beeldbelconsulten via BeterDichtbij stabiel gebleven

Landelijk daalt het aantal beelbelgesprekken met patiënten, blijkt uit de NVZ factsheet over 2023. Bij BeterDichtbij, goed voor 55.775 beeldbelconsulten in 2023, blijft het aantal nagenoeg gelijk ten opzichte van 2022: 59.330 gesprekken. De verwachting is dat het aantal beeldbelgesprekken in 2024 weer een lichte stijging laten zien, gezien de inzet in het eerste half jaar van 2024 a 31.000.

Dit is een logische trend, aangezien asynchroon contact via berichten voor zowel zorgprofessionals als patiënten/cliënten meer voordelen biedt dan beeldbellen. Een bericht of berichtenreeks kan je immers uitwisselen op je eigen moment en plaats. Daarnaast kunnen berichten soms ook consulten voorkomen of uitstellen omdat digitaal al is afgestemd dat een fysieke (vervolg)afspraak niet nodig is.

Landelijke groei BeterDichtbij, ingebed in zorgpaden

De groeiende inzet van digitaal contact via BeterDichtbij, is te danken aan onder meer de inzet van berichten op brede schaal in ziekenhuizen en andere zorgorganisaties, ingebed in het zorgpad. Waar BeterDichtbij in beginjaren nog vooral ingezet werd als vervanging van de afdelingstelefoon, heeft de dienst intussen echt een vaste plek in het hybride zorgproces gekregen. Ter illustratie: je kunt als organisatie nu berichten automatisch versturen die zijn gekoppeld aan een afspraak in het eigen EPD, al dan niet met gezondheidsinformatie van bijvoorbeeld Thuisarts.nl, Indiveo of een eigen digitale folder van het ziekenhuis. Ook is BeterDichtbij gekoppeld aan thuismeten software van partners als Luscii en Patient Journey app.

NVZ logoMeer informatie op de NVZ-site

Lees verder ook over de inzet van telemonitoring in 2023 op de website van de NVZ, waar ook de factsheet van 2023 en voorgaande jaren te vinden is.

Download factsheet >