Ga naar hoofdinhoud
De BeterDichtbij servicedesk is tijdelijk telefonisch niet bereikbaar i.v.m. storing. Je kunt contact opnemen via de chat op onze website of per mail via service@beterdichtbij.nl

Whitepaper: Meer werkplezier met digitale zorg

Bij digitale zorg gaat het vaak vooral om de waarde voor patiënten, en is de patiëntbehoefte ook veelal een belangrijke drijfveer voor de digitale transformatie. Maar minstens zo belangrijk is de impact op zorgverleners. Hoe maakt digitalisering hun werk beter, leuker of makkelijker? Een cruciale vraag in tijden van steeds grotere arbeidskrapte en toenemende zorgvraag. In het whitepaper “Meer werkplezier met digitale zorg” hebben we praktijkvoorbeelden, inspirerende cases en ervaringsverhalen bij elkaar gebracht, die laten zien hoe digitalisering een rol speelt bij het werkplezier van zorgverleners. Nu en in de toekomst. Download het whitepaper nu.

BeterDichtbij Whitepaper 'Meer werkplezier met digitale zorg' visual.

Loopbaanperspectief, zorg op het juiste moment en ruimte voor vakmanschap

Wij geloven dat digitalisering een bijdrage kan leveren aan werkplezier, als onderdeel van uiteraard veel meer activiteiten voor het werven en behouden van zorgverleners en een breder perspectief op de veranderende rol van zorgverleners. We zien bij BeterDichtbij dagelijks de glimlach van zorgverleners als zij vertellen hoe de relatie met patiënten versterkt wordt via digitaal contact. We kennen de frustraties die leven op de werkvloer zoals tijdgebrek en administratieve lasten en zien hoe goede digitale diensten juist het werk makkelijker kunnen maken. Daarbij laat ook onderzoek zien dat digitalisering het werk van zorgverleners positief beïnvloedt, door bijvoorbeeld werkdruk te verlagen en werkplezier te vergroten (E-healthmonitor 2022).

“We zien dagelijks de glimlach van zorgverleners als zij vertellen hoe de relatie met patiënten verandert ook via digitaal contact.”

Het whitepaper is opgebouwd uit 3 hoofdthema’s rond werkplezier. Uit veel onderzoek en beleid komt naar voren dat zorgverleners de zorg of zorgorganisatie verlaten om grofweg: gebrek aan loopbaanperspectief en zeggenschap vanuit eigen expertise, en te weinig autonomie/ruimte om de zorg zelf en passend in de richten. Hoe kan digitalisering een bijdrage leveren aan deze 3 thema’s? In het whitepaper geven we een voorzet voor het antwoord hierop, op basis van vele praktijkvoorbeelden, inzichten en ideeën. We sluiten af met een overzicht van de belangrijkste randvoorwaarden waar digitalisering aan moet voldoen om een bijdrage te kúnnen leveren aan werkplezier.

Ervaringen vanuit 45+ zorgorganisaties en partners

In dit whitepaper delen we ervaringen, opbrengsten en goede voorbeelden vanuit ongeveer 45 ziekenhuizen en zorgorganisaties in Nederland én de zorgverleners die daar elke dag met hart en ziel de beste zorg geven aan hun patiënten en cliënten. We spraken met vele zorgverleners over hun ervaringen, gingen in gesprek met innovatiemanagers, unitmanagers en beleidsmakers. Het resultaat is een handreiking met inspiratie, concrete voorbeelden en talloze aanknopingspunten om verder mee aan de slag te gaan. Met dank aan bijdragen van o.a. Anna Ziekenhuis, CWZ, Deloitte, Deventer Ziekenhuis, Isala, Maasstad Ziekenhuis, Maastricht UMC+, NeLL, Nij Smellinghe, Nivel, Patient Journey Lab, Rivas Zorggroep, RIVM, Saxenburgh Medisch Centrum, Spijkenisse Medisch Centrum, Sabine Uitslag, Ziekenhuis Rivierenland.

Download nu