Ga naar hoofdinhoud
De BeterDichtbij servicedesk is tijdelijk telefonisch niet bereikbaar i.v.m. storing. Je kunt contact opnemen via de chat op onze website of per mail via service@beterdichtbij.nl

Verder bouwen aan digitale zorg met training en scholing

Training en scholing over digitale zorg wordt in steeds meer ziekenhuizen en andere zorgorganisaties beschikbaar gesteld. Zo hebben zorgprofessionals allemaal dezelfde kennis voor handen en ontvangen ze handvatten en tips om aan de slag te gaan met digitale zorg. Tegelijk zijn training en scholing voor zorgorganisaties een effectieve manier om digitale zorg te borgen in de organisatie. Dit blijkt uit de inzet van bijvoorbeeld lesmaterialen van de BeterDichtbij Academie in steeds meer zorgorganisaties. We spraken met ziekenhuis Nij Smellinghe (Drachten) en het IJsselland Ziekenhuis (Capelle aan den IJssel) over de eerste resultaten.

Training en scholing en BeterDichtbij

Vanuit de ervaring van intussen meer dan 50 ziekenhuizen en andere zorgorganisaties in Nederland, heeft de BeterDichtbij Academie een uitgebreide set trainings- en scholingsmaterialen ontwikkeld. Denk aan kennisvideo’s over functies in BeterDichtbij, inspiratiemateriaal over praktijktoepassingen per specialisme en lesmateriaal over begrijpelijk digitaal communiceren met patiënten. Alle materialen zijn laagdrempelig en kosteloos te gebruiken door zorgorganisaties, en dat gebeurt ook volop op interne kanalen gericht aan zorgprofessionals.

Eenduidige processen: bouwen vanuit basis

Samen met ziekenhuis Nij Smellinghe is bijvoorbeeld met de lesmaterialen van de BeterDichtbij Academie een e-learning ontwikkeld voor alle zorgprofessionals die BeterDichtbij inzetten of ermee gaan starten. “Wij beschouwen dit als onderdeel van de basis implementatie. Een interactieve e-learning helpt om alle zorgmedewerkers van dezelfde informatie te voorzien en mee te nemen in de achtergrond van de keuzes die we maken. Dat is voor ons een essentiële stap in het aanbieden van een dienst als BeterDichtbij,” licht Irma Diever toe, programmamanager digitale zorg en innovatie bij ziekenhuis Nij Smellinghe.

Het is een bewuste keuze om de e-learning niet verplicht te maken, het is belangrijk dat zorgverleners het zien als een vanzelfsprekend onderdeel van hun werk om te leren aan de slag te gaan met digitale zorg. “De teammanagers spelen een belangrijke rol in de borging van digitale zorg, zij monitoren dan ook of de e-learning wordt gevolgd. Zo ligt de verantwoordelijkheid ook waar die hoort: in de lijn.” Het is de ambitie van het Friese ziekenhuis om BeterDichtbij en Indiveo samen in te zetten voor digitale zorg en daadwerkelijk aangepaste zorgpaden. “BeterDichtbij wordt al ziekenhuisbreed en op grote schaal ingezet bij ons, en dat willen we nu gaan verdiepen op zorgpadniveau. Ook hier zullen e-learnings, samen met workshops en natuurlijk een projectaanpak, bij ondersteunen,” aldus Diever.

Marinka Zwier, capaciteitsregisseur van de polikliniek cardiologie bij Nij Smellinghe, is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de e-learning. Zij ziet in korte tijd al veel resultaten van de e-learning: “Waar mijn collega’s en ik voorheen veel vragen kregen van zorgprofessionals over functies of gebruik van BeterDichtbij, is dat nu enorm afgenomen. Zorgmedewerkers weten de e-learning goed te vinden en dat voorkomt deze vragen. En dat bespaart natuurlijk tijd die we weer in de vervolgstappen kunnen investeren.” Haar collega Irma Diever vult aan: “Je krijgt hierdoor medewerkers ook makkelijker mee met digitalisering. Door de e-learning is het helder wat de werkafspraken zijn en hoe BeterDichtbij werkt, en dat verhoogt de motivatie.”

Alle informatie beschikbaar

In het IJsselland Ziekenhuis is net een brede implementatie van BeterDichtbij afgerond. Ook hier vormde een e-learning een belangrijk onderdeel van de implementatie. Sabine Boon zette dit als projectmanager direct bij de start van de implementatie op. “BeterDichtbij werd bij ons in huis al wel gebruikt, maar nog niet uniform en op alle afdelingen. Daar wilden we verandering in brengen.” Om snel alle juiste informatie beschikbaar te stellen, is een e-learning op intranet geplaatst, die eenvoudig te downloaden is door alle zorgmedewerkers. Daarmee hadden alle zorgprofessionals op de poli’s de juiste instructies en materialen tot hun beschikking, wat bijdroeg aan een gedegen implementatie.

Zorgverleners meenemen met digitale zorg

Voor de toekomst ziet Sabine nog veel kansen om hiermee verder te gaan. “We willen de e-learning uiteindelijk in de leeromgeving van het ziekenhuis beschikbaar stellen. Ik denk dan aan een compacte e-learning over de functies van BeterDichtbij. Laagdrempelig en eenvoudig voor iedereen te volgen. Nieuwe medewerkers lopen die dan altijd door, en krijgen persoonlijk context en uitleg van hun buddy. Want persoonlijke ondersteuning aanvullend op een digitale training is en blijft belangrijk,” aldus Sabine Boon.

Ook verder aan de slag met digitaal contact?

We helpen je graag verder. Neem gerust contact op met Celine Hillenaar van de BeterDichtbij Academie via academie@beterdichtbij.nl.

BeterDichtbij Academie logo