Ga naar hoofdinhoud
De BeterDichtbij servicedesk is tijdelijk telefonisch niet bereikbaar i.v.m. storing. Je kunt contact opnemen via de chat op onze website of per mail via service@beterdichtbij.nl

NVZ participeert in dienst BeterDichtbij voor digitaal contact

In het Nederlandse zorglandschap krijgt digitalisering op steeds meer plekken een strategische positie. Gesprekken tussen arts en patiënt vinden meer en meer digitaal plaats. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft daarom het besluit genomen te participeren in BeterDichtbij. Zo nemen de ziekenhuizen het voortouw in de doorontwikkeling van de digitale dienst BeterDichtbij voor alle Nederlanders. 

Digitale dienst BeterDichtbij

NVZ-logoVolgens NVZ voorzitter Ad Melkert een mijlpaal: ‘Het is een makkelijke dienst en werkt hetzelfde als WhatsApp, en is erg goed beveiligd. Deze manier van contact sluit aan bij de veranderingen in de maatschappij en de verwachtingen van mensen. Het is echt belangrijk om deze nieuwe dienst, waarin patiënten persoonlijk contact kunnen hebben met hun zorgverlener, een prominente plek te geven in het digitale zorglandschap.’

Samen investeren

Alle ziekenhuizen in Nederland hebben in BeterDichtbij nu medezeggenschap en nemen zo het heft in eigen hand om werk te maken van persoonlijk digitaal contact. De zorg staat voor grote uitdagingen waar digitale zorg een belangrijke rol in kan spelen. Het is volgens Godfried Bogaerts, oprichter en directeur van BeterDichtbij, een onontkoombare ontwikkeling: ‘Samen investeren in deze patiëntendienst, vergroot de impact van digitaal contact via BeterDichtbij. Het is goed beveiligd en heeft goede verbindingen met andere systemen in de zorg.’

Eenvoudig contact

BeterDichtbij is als digitale dienst op 1 januari 2018 gestart, samen met de vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). Op dit moment bieden 38 ziekenhuizen in Nederland digitaal contact via BeterDichtbij aan hun patiënten aan. Zij geven aan dat het contact tussen zorgverleners en patiënten hierdoor verbetert en dat het aantal fysieke consulten vermindert dankzij de inzet van digitaal contact. De toetreding van de NVZ is een volgende stap in het verder beschikbaar stellen en de doorontwikkeling van BeterDichtbij. ‘Het is onze ambitie om digitaal contact met je zorgverlener voor alle Nederlanders mogelijk te maken. Daar kunnen we succesvol naartoe groeien in nauwe samenwerking met de NVZ ziekenhuizen,’ aldus Bogaerts.

Beeldbellen

De digitale communicatiedienst BeterDichtbij is een gebruikersvriendelijke en veilige dienst waarin patiënten en artsen elkaar berichten kunnen sturen. Dat kan ook naar de poli of het zorgteam. Data en zelf bijgehouden gegevens uit andere (medische) apps kunnen ook veilig worden gedeeld met de eigen zorgverlener. Daarnaast kan de zorgverlener indien nodig eenvoudig via beeldbellen contact met eigen patiënten opnemen.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op.