Ga naar hoofdinhoud
De BeterDichtbij servicedesk is tijdelijk telefonisch niet bereikbaar i.v.m. storing. Je kunt contact opnemen via de chat op onze website of per mail via service@beterdichtbij.nl

BeterDichtbij als goed voorbeeld op IZA-transformatieplatform

BeterDichtbij is als goed voorbeeld gepubliceerd op de website van het Platform Transformatie naar digitale en hybride zorg en ondersteuning. Dat betekent dat het communicatieplatform de toetsing volgens het zogenaamde Zorgtransformatiemodel glansrijk heeft doorlopen. Daarbij wordt onder meer getoetst op effectiviteit, doelmatigheid en certificering. Andere stappen binnen het model zijn de waardebepaling in de praktijk en de evaluatie door zorgaanbieders en het platform. BeterDichtbij is een initiatief van alle ziekenhuizen gezamenlijk in Nederland. De NVZ is een van de belangrijkste participanten van BeterDichtbij.

BeterDichtbij op telefoon

Communicatieplatformen

BeterDichtbij werd geëvalueerd als goed voorbeeld in de categorie Digitale communicatieplatformen. Specifiek is de toepassing van BeterDichtbij in het Tergooi MC onderzocht. Het bleek positief effect te hebben op de kwaliteit van zorg: het biedt eenduidige communicatie voor de hele organisatie, één communicatiekanaal voor alle vakgroepen/afdelingen en daardoor beter geïnformeerde patiënten.

Contact

Het contact met het ziekenhuis wordt daarnaast gemakkelijker voor patiënten. Zorgverleners zijn beter en op een laagdrempelige manier bereikbaar. Ook als het gaat om de betaalbaarheid van zorg draagt BeterDichtbij bij. De no-show vermindert, het aantal herhaalconsulten kan worden gereduceerd en de organisatie van de polikliniek wordt efficiënter.

Duurzamer

Tot slot maakt BeterDichtbij de zorg duurzamer. Het zorgt voor een lagere CO2-uistroot door minder fysieke afspraken en er sneuvelen minder bomen door het gebruik van digitale folders en brieven.

Platform

Het Platform Transformatie naar digitale en hybride zorg en ondersteuning verzamelt en deelt kennis over de transformatie naar digitale en hybride zorg. IZA-partijen werken er samen aan de verbreding en opschaling van integrale hybride zorg. Voor dit jaar staan er nog een paar publicaties van goede voorbeelden in de planning, van onder meer Digitaal patiëntencontact en Beeldzorg. In de toekomst krijgen de processen die het platform publiceert een meer bindend karakter voor zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars.

Dit nieuwsbericht verscheen eerder op de website van de NVZ.