Ga naar hoofdinhoud
De BeterDichtbij servicedesk is tijdelijk telefonisch niet bereikbaar i.v.m. storing. Je kunt contact opnemen via de chat op onze website of per mail via service@beterdichtbij.nl

Specialistische informatie op Thuisarts.nl wordt uitgebreid, ook in BeterDichtbij

Thuisarts.nl wordt flink uitgebreid met medisch specialistische informatie. Deze informatie wordt ook automatisch geïntegreerd in BeterDichtbij waarmee ook patiënten en medisch specialisten deze informatie eenvoudig met elkaar kunnen uitwisselen. Hierdoor komt de patiënt nog beter voorbereid naar het gesprek met de specialist. Momenteel staat op Thuisarts.nl al informatie over 35 medisch-specialistische aandoeningen wat nog verder zal worden uitgebreid.

Integratie Thuisarts.nl in BeterDichtbij
Thuisarts.nl is met vier miljoen bezoekers per maand de grootste onafhankelijke website voor gezondheidsinformatie in Nederland. Mensen met vragen over hun gezondheid kunnen via Thuisarts.nl te weten komen wat zij zelf kunnen doen aan hun klachten en wanneer zij hun arts moeten inschakelen. Sinds 2018 is Thuisarts.nl volledig geïntegreerd in de BeterDichtbij app. Hiermee kunnen artsen en patiënten die met elkaar communiceren eenvoudig informatie uit Thuisarts.nl met elkaar uitwisselen. Altijd up to date en eenvoudig met één druk op de knop voor zorgverleners.

Het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) is de initiatiefnemer achter Thuisarts.nl. De samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Patiëntenfederatie Nederland maakt de uitbreiding van de medisch specialistische gezondheidsinformatie dan ook mogelijk.

Voordelen uitbreiding specialistische gezondheidsinformatie
De nieuwe specialistische gezondheidsinformatie wordt ook automatisch geïntegreerd in BeterDichtbij. Door deze uitbreiding kunnen medisch specialisten hun patiënten hiernaar verwijzen via de BeterDichtbij app. Een overzicht met de beschikbare medisch-specialistische onderwerpen op Thuisarts.nl valt te bekijken via deze link.