Ga naar hoofdinhoud
De BeterDichtbij servicedesk is tijdelijk telefonisch niet bereikbaar i.v.m. storing. Je kunt contact opnemen via de chat op onze website of per mail via service@beterdichtbij.nl

LangeLand Ziekenhuis biedt extra service aan patient: appen met je eigen arts of andere zorgverlener

Patiënten van het LangeLand Ziekenhuis kunnen vanaf vandaag op elk moment hun eigen arts of andere zorgverlener benaderen via een app, voor het stellen van korte, niet-spoedeisende vragen. De app van BeterDichtbij is veilig, betrouwbaar en snel. Het is naast telefonie de nieuwe manier om contact te hebben met het ziekenhuis.

Lancering BeterDichtbij LangeLand Ziekenhuis

Alle poliklinieken van het ziekenhuis stellen de BeterDichtbij-app beschikbaar aan hun patiënten. De app brengt eenvoudig en veilig een geschreven gesprek, vergelijkbaar met WhatsApp, tot stand tussen de patiënt en de arts. Zo wordt het mogelijk om tussentijds bijvoorbeeld aanvullende vragen naar aanleiding van het spreekuur te stellen of te overleggen bij twijfel over het verloop van de behandeling. Uiteraard beoordeelt de zorgverlener of het verantwoord is de vraag te beantwoorden zonder de patiënt te zien.

Voor deelname aan BeterDichtbij nodigt de arts de patiënt uit. Dit gaat altijd in overleg met de patiënt. Wanneer de patiënt gebruik wil maken van de BeterDichtbij-app registreert hij/zij zich eenmalig in de app en kan daarna op ieder moment veilig inloggen met een pincode. Bovendien worden de berichten in de app niet op de telefoon opgeslagen, dus zelfs bij verlies van de telefoon blijven gegevens privé. De patiënt kan de appgesprekken zo vaak als gewenst nalezen in de app. De zorgverlener kan relevante informatie uit de gesprekken toevoegen aan het elektronisch medisch dossier.

Voor het LangeLand Ziekenhuis past digitalisering en vernieuwing bij de noodzakelijke transitie die de zorg gaat doormaken. In de nabije toekomst zal steeds meer zorg zich op afstand en buiten het ziekenhuis afspelen. Ook de prominentere rol die de patiënt als medebeslisser inneemt in de behandelrelatie ziet het ziekenhuis als belangrijke ontwikkeling. BeterDichtbij sluit hier goed op aan.

Het LangeLand Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis dat gebruik gaat maken van de aansluiting van BeterDichtbij op het Zorgplatform van ChipSoft, zoals eerder al bekend werd gemaakt.

Initiatief van en voor de zorgsector

BeterDichtbij is een landelijk serviceconcept, ontwikkeld vanuit de ziekenhuissector zelf. Het doel is de zorg eenvoudiger maken, extra service verlenen en de patiënt beter informeren. Uiteindelijk kan onnodige zorg worden voorkomen wanneer de patiënt zich in een vroeger stadium meldt met een bijzonderheid, of wanneer hij/zij tussentijds om advies vraagt terwijl de drempel hiervoor eerder vaak te hoog was. BeterDichtbij wordt momenteel in 23 ziekenhuizen en meerdere huisartsenpraktijken in heel Nederland ingezet.