Ga naar hoofdinhoud
De BeterDichtbij servicedesk is tijdelijk telefonisch niet bereikbaar i.v.m. storing. Je kunt contact opnemen via de chat op onze website of per mail via service@beterdichtbij.nl

Appen met je arts van start in ASz via BeterDichtbij

Patiënten van het Albert Schweitzer ziekenhuis kunnen in de toekomst op elk moment hun arts of andere zorgverlener benaderen via een app, voor het stellen van korte, niet-spoedeisende vragen. Als 21e ziekenhuis in Nederland is het Albert Schweitzer ziekenhuis hiervoor op 3 september een samenwerking aangegaan met BeterDichtbij. Binnenkort gaan de eerste twee medische specialismen van start: Plastische Chirurgie en Maag-darm-leverziekten bij kinderen. Later volgen er meer.

ASz start met BeterDichtbij

Op de foto: Artsen en andere betrokkenen in het ASz maken zich op voor BeterDichtbij; 1e en 2e van rechts Peter van der Meer, bestuursvoorzitter ASz en Sander Bijl, mede-oprichter van BeterDichtbij.

De app BeterDichtbij brengt eenvoudig en veilig een geschreven gesprek, vergelijkbaar met WhatsApp, tot stand tussen de patiënt en de arts. Zo wordt het mogelijk om tussentijds bijvoorbeeld aanvullende vragen naar aanleiding van het spreekuur te stellen, of te overleggen bij twijfel over het verloop van de behandeling of onverwachte bijwerkingen. Uiteraard beoordeelt de zorgverlener of het verantwoord is de vraag te beantwoorden zonder de patiënt te zien.

De patiënt registreert zich eenmalig in de BeterDichtbij-app en kan daarna op ieder moment veilig inloggen met een pincode. Zelfs bij verlies van de telefoon blijven gegevens dus privé. Voor deelname aan BeterDichtbij nodigt de arts de patiënt uit, wanneer hij/zij besluit dat de medische situatie dit toelaat. De patiënt kan de appgesprekken zo vaak als gewenst nalezen in de app. De zorgverlener kan de gesprekken toevoegen aan het elektronisch medisch dossier.

BeterDichtbij is een landelijk serviceconcept, ontwikkeld vanuit de ziekenhuissector zelf. Het doel is de zorg eenvoudiger maken, extra service verlenen en de patiënt beter informeren. Uiteindelijk kan onnodige zorg worden voorkomen wanneer de patiënt zich in een vroeger stadium meldt met een bijzonderheid, of wanneer hij/zij tussentijds om advies vraagt terwijl de drempel hiervoor eerder vaak te hoog was.

De specialismen in het Albert Schweitzer ziekenhuis die als eerste van start gaan worden eerst nog getraind in het gebruik en kunnen ieder voor zich kunnen beslissen welke service ze wel en niet bieden via BeterDichtbij. De patiënt wordt nooit verplicht om deel te nemen en zal altijd eerst door de zorgverlener worden gevraagd of er belangstelling is voor de dienst. Meer informatie is te vinden op www.beterdichtbij.nl.

Voor het Albert Schweitzer ziekenhuis past de innovatie bij de steeds prominentere rol die de patiënt als medebeslisser inneemt in de behandelrelatie. Daarnaast speelt steeds meer zorg zich af op afstand buiten het ziekenhuis. Daarbij past dan ook het van thuis uit kunnen communiceren met de arts. Sinds twee jaar hebben patiënten van het Albert Schweitzer ziekenhuis via het patiëntenportaal www.mijnasz.nl ook al toegang tot hun medisch dossier en onderzoeksuitslagen.