Ga naar hoofdinhoud
De BeterDichtbij servicedesk is tijdelijk telefonisch niet bereikbaar i.v.m. storing. Je kunt contact opnemen via de chat op onze website of per mail via service@beterdichtbij.nl

Terugblik op BeterDichtbij Executive Diner, voor bestuurders en CIO’s in ziekenhuizen

In het mooie stadsklooster de Mariënhof te Amersfoort waren op 6 oktober jl. bijna 40 bestuurders en CIO’s van ziekenhuizen bij elkaar voor het eerste BeterDichtbij Executive Diner. We kijken terug op een waardevolle avond, en delen hierbij graag een kort verslag.

Executive diner BeterDichtbij

Gastheer van de avond was Egge van der Poel, docent bij Tias, kwartiermaker bij Erasmus MC, auteur van het boek Geheelmeester en inmiddels veelgevraagd spreker. Digitalisering bij de ziekenhuizen is het centrale thema van de avond met daarbij het accent op schaal. Hoe komen we tot een grotere inzet van digitale services, binnen de afzonderlijke zorgorganisaties en voor Nederland als geheel?

Wat kan de zorgsector leren van de digitale transformatie in de bankensector?

Als eerste spreker van de avond neemt Max Mouwen (voormalig directeur internet-mobiel bij ING, Interpolis, ABN AMRO en nu algemeen directeur ANVA) de zaal in 234 10 swipes mee in de digitale bankrevolutie. Vaak wordt gedacht dat de digitalisering voor banken een stuk eenvoudiger was dan nu het geval is in de zorgsector. Echter ook de financiële sector heeft haar uitdagingen gehad bij deze transitie. Zo was het bijvoorbeeld jaren geleden nog mogelijk om als klant andere voorwaarden te krijgen voor je hypotheek of lening afhankelijk van door welk bankkantoor je geholpen werd.

Het gelijk trekken van de dienstverlening (al dan niet onder druk van wetgeving) kwam mede door digitaal versneld tot stand. Het denken vanuit klantreizen, 7×24 beschikbaar zijn en echt volledig zijn in je aanbod zijn enkele van de geleerde lessen. Om de verandering te bewerkstelligen is het essentieel dat je durft te leren van andere sectoren, nieuwe disciplines aantrekt (UX/design, data experts) en kritisch kijkt naar de opbouw van je organisatie (‘middle out’). Denk voor digitaal in ecosystemen en zorg voor support vanuit het bestuur voor deze veranderingen. Leiderschap zal nodig zijn en de verandering zal soms schuren. De consument is er klaar voor, nu zaak je eigen organisatie en mensen mee te nemen.

Zorg dichterbij: bepalend voor de strategische agenda van Tergooi MC

Janneke Brink-Daamen, voorzitter raad van bestuur Tergooi MC en Bas Roukemaa, KNO-arts en medisch manager programma Zorg Dichterbij zitten met hun ziekenhuis Tergooi MC midden in deze transitie. Met het programma Zorg Dichterbij wil Tergooi MC de zorg besteding inrichten als antwoord op de stijgende zorgvraag en dit in nauwe samenwerking met de betrokken partijen in de regio en de verzekeraars. Zorg moet dichterbij is daarbij geen losse kreet of punt op de agenda maar het bepaalt daadwerkelijk de strategische agenda voor Tergooi MC. Binnen het programma past men een gestructureerde aanpak toe om nieuwe initiatieven duurzaam een plek te geven. Niet alleen de medisch inhoudelijke kant van innovaties wordt getest, ook wordt vanaf aanvang een toekomstvaste bekostiging uitgewerkt.

Wat Janneke betreft is duurzaamheid hierbij nog een te onderbelicht thema. Zo is de impact van consultenten op afstand (de besparing in aantal gerede kilometers naar het ziekenhuis) enorm. Om gezamenlijk echt tot een grotere schaal te komen kijkt Tergooi MC nadrukkelijk ook naar innovaties die reeds goed werken en onderzocht zijn bij andere zorgorganisaties (‘proudly copied from’). In deze lijn kunnen andere zorgorganisaties omgekeerd weer gebruik maken van de Helpdesk Digitale Zorg, deze service is oorspronkelijk mede opgezet door Tergooi MC en nu ook voor andere zorginstellingen in te zetten. Bas en Janneke sluiten hun bevlogen verhaal af met een oproep om het echt gezamenlijk te doen, als bestuur en medische staf. Gedeeld eigenaarschap, intern maar ook in openheid vertrouwen met je zorgverzekeraar. Heb het lef om te beginnen, deel je visie en breng elkaar samen verder.

Groei BeterDichtbij als dienst van de zorg, voor iedereen

Na deze mooie verhalen van eerst Max en daarna Janneke met Bas heb ik zelf de aanwezigen een korte update gegeven waar BeterDichtbij inmiddels staat. In januari 2023 bestaat ons bedrijf 5 jaar. In deze periode hebben we samen met de ziekenhuizen (gestart met de SAZ en nu ook met de NVZ) veel bereikt. Onze dienst is inmiddels bij bijna 450.000 Nederlanders in gebruik en nog belangrijker BeterDichtbij zit steeds vaker als vast onderdeel in de zorgprocessen. Waar dit mogelijk is, helpen we de ziekenhuizen met zaken makkelijker te maken en te automatiseren waar het kan (bv. automatisch berichten sturen) of te koppelen met de andere leidende systemen (EPD, thuismonitoring e.d.).

Voor de komende jaren volgen nog veel mooie ontwikkelingen. Zo zijn we gestart met de nieuwe module BeterDichtbij Collega – voor onderlinge communicatie tussen zorgorganisaties/zorgverleners – werken we verder aan integraties/koppelingen met o.a. ChipSoft, Luscii, ZorgDomein, Stichting Verwijzen e.d. In 2023 gaat BeterDichtbij verder de VVT/thuiszorg markt op. Hiervoor ontwikkelen we door aan ons platform zodat ook onderweg zorgverleners eenvoudig met BeterDichtbij kunnen werken. Ook zal de BeterDichtbij API doorontwikkeld worden zodat onze dienst ook in andere applicaties terug kan komen. Dit alles om gezamenlijk BeterDichtbij uit te bouwen tot een landelijke dienst. Van de zorg, voor iedereen.

Op naar een duurzame bekostiging van digitale zorg

Na het lekkere hoofdgerecht was Denise van Gorp de volgende spreker van de avond. Denise is partner en programmamanager bij Allegro Medical en houdt zich met haar team bezig met transitie programma’s in de zorg. Om de digitale transformatie succesvol te laten zijn is duurzame bekostiging essentieel. Stilstaan is daarbij wat Denise betreft geen optie. De financiële ruimte voor reguliere bekostiging zal op termijn krimpen of niet verder groeien. Aan eenmalig geld is echter op dit moment in de zorg geen gebrek. Hoe combineer je als bestuurder/zorgorganisatie deze twee aspecten en creëer je voor je organisatie de financiële ruimte die nodig is nu en straks bij de transitie. Met enkele voorbeelden liet Denise zien hoe de klassieke productie omzet (bv. door minder herhaalconsulten) uiteindelijk terugloopt en welke mogelijkheden je daarbij als organisatie hebt om hierop in te spelen.

Digitale autonomie als uitgangspunt

Remko Nienhuis, specialist digitale transformatie en eerder manager R&D bij ChipSoft heeft de avond met een energievol betoog afgesloten. Digitale autonomie is waar het wat Remko om draait. Ben je in staat als zorgorganisatie (en als gebruikers) om zelf je keuzes te maken. Maken we ons als sector steeds verder afhankelijk van de grote EPD leveranciers (‘de haarbal-systemen’) of hebben we het lef om te kiezen voor een eigen architectuur-IT visie.

Het toewerken naar een open ecosysteem waarbij data en applicaties worden losgetrokken is uiteindelijk de morele plicht van zowel leveranciers als de bestuurders van de zorgorganisaties waar deze systemen in gebruik zijn. Zet niet verder in op het oneindig koppelen van losse systemen (‘App-centric benadering’) maar zorg dat data toegankelijk is (‘data-centric’ benadering). Als bestuurder en CIO ligt hier een belangrijke opdracht om op in te spelen voor de komende jaren. Werk als sector en zorgorganisaties daarbij ook samen, in de eigen regio met partners maar ook als industrie/sector en met landelijke programma’s. Voor digitaal is schaal essentieel om (gezamenlijk) succesvol te zijn.

Executive diner BeterDichtbijDank voor uw komst!

Aan de tafels is tussen de sprekers en de lekkere gerechten door verder gesproken over de kansen en uitdagingen rondom digitalisering bij de ziekenhuizen en de zorgsector. Erg liggen mooie kansen! Bij BeterDichtbij gaan we dan ook vol verder als team en met onze klanten. We vonden het een eer om deze avond zoveel bestuurders/CIO’s over dit onderwerp bij elkaar te hebben en kijken terug op een geslaagde opzet. Nogmaals dank ook aan alle sprekers voor hun mooie bijdragen!

Leestip!: Alle aanwezigen bij de avond hebben het boek ‘Geheelmeesters, compromisloos radicaal betere zorg ontwerpen’ van Egge van der Poel meegekregen.

Godfried