Dit is hoe we uw privacy beschermen | Privacyverklaring

BeterDichtbij hecht veel waarde aan uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw gegevens. De Zorgorganisaties (ziekenhuizen, huisartsenpraktijken), die met BeterDichtbij meedoen, gebruiken uw gegevens om u goed te kunnen helpen. BeterDichtbij is de dienst die de communicatie met u mogelijk maakt. Volgens de Nederlandse wet is BeterDichtbij daarom als organisatie een Verwerker van uw persoonsgegevens (volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de “AVG”). Dat betekent dat BeterDichtbij uw persoonsgegevens in opdracht en ten behoeve van uw Zorgorganisatie verwerkt. Uw Zorgorganisatie (ziekenhuis of huisartsenpraktijk) is de Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Voor vragen of verzoeken over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u terecht bij uw Zorgorganisatie. Vragen die u aan BeterDichtbij hierover stuurt, zullen wij doorsturen aan uw eigen Zorgorganisatie. In onderstaande verklaring beschrijven wij verder uitgebreider de wijze waarop BeterDichtbij persoonsgegevens in opdracht van en ten behoeve van uw Zorgorganisatie verwerkt.

We vragen alleen de belangrijkste gegevens

We helpen u graag zo goed mogelijk. Daarom vult u bij uw registratie binnen BeterDichtbij een aantal persoonlijke gegevens in. Die gegevens verwerken we in opdracht van uw ziekenhuis of andere zorgorganisatie.

De gegevens die u deelt, worden alleen gebruikt om de communicatie met u zo goed mogelijk te laten verlopen. Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt door BeterDichtbij als u de appt downloadt of de besloten BeterDichtbij website gebruikt? Dit zijn de volgende gegevens:

  • Postcode: Met uw postcode kunnen we het ziekenhuis of de zorgorganisatie bij u in de regio vinden die deelnemen aan BeterDichtbij.
  • E-mailadres: U ontvangt van ons een e-mail op uw e-mailadres zodra u een nieuw berichtje hebt ontvangen van uw eigen zorgverlener in de BeterDichtbij app of website. Ook is uw e-mailadres nodig voor het eerste registratieproces en bij het doorvoeren van wijzigingen later.
  • Naam: We spreken u graag persoonlijk aan, daarom vragen we naar uw voor- en achternaam. Ook voor de zorgverleners die met u communiceren is uw naam belangrijk.
  • Mobiel telefoonnummer: Via een sms ontvangt u een Activatiecode. De andere reden waarom we uw mobiele telefoonnummer vragen, is om de app veilig te koppelen aan uw eigen telefoon. U kunt de BeterDichtbij app namelijk alleen met een door u zelf in te stellen pincode op uw telefoon gebruiken, net zoals u gewend bent bij uw internetbankieren app.
  • Geboortedatum: Net als bij de huisarts of in het ziekenhuis of bij een andere zorgorganisatie vragen we naar uw geboortedatum. Dit doen we ter controle. Zo weten we dat er geen misbruik wordt gemaakt van uw gegevens en weet de zorgverlener met wie hij/zij communiceert.
  • Patiëntnummer: Zelf voert u geen patiëntnummer in binnen BeterDichtbij. Uw arts of andere zorgverlener doet dit. Dit is hetzelfde patiëntnummer dat de deelnemende zorgorganisaties in hun eigen systemen gebruiken als u bij hun bekend bent.
  • (Medische) gesprekken: Wij slaan de gesprekken die u met uw zorgverleners in de app of beveiligde website heeft veilig op. Dat is belangrijk, omdat deze gesprekken medische inhoud kunnen bevatten.
  • Uw ziekenhuis of andere zorgorganisatie: Op basis van uw postcode, brengt BeterDichtbij u in contact met het ziekenhuis, uw huisarts of andere zorgorganisatie bij in de buurt die deelneemt aan BeterDichtbij. Gebruik altijd uw eigen postcode.
  • Device ID: Omdat BeterDichtbij alleen op uw eigen telefoon werkt, slaan we een anoniem device iD op. Dit is een uniek (technisch) nummer waarmee uw telefoon wordt herkend door het BeterDichtbij systeem.

Uw gegevens zijn veilig

Ziekenhuizen en andere zorgorganisaties werken samen met BeterDichtbij omdat wij er als Verwerker alles aan doen uw privacy te waarborgen. De gegevens en informatie die binnen BeterDichtbij worden bewaard, worden opgeslagen op sterk beveiligde Europese servers. Deze servers voldoen aan de normen ISO27001/NEN 7510. Dit zijn internationaal erkende standaarden voor informatiebeveiliging. Uw ziekenhuis of zorgorganisatie bepaalt hoe lang we uw gegevens moeten bewaren. Wilt u dat de gegevens eerder worden verwijderd? Dan kunt u dat aan de betrokken zorgorganisaties laten weten. Op uw telefoon zelf worden nooit inhoudelijke, medische gegevens opgeslagen. Daarom kan niemand anders uw gesprekken in BeterDichtbij zien, ook niet als u uw telefoon verliest.

Om BeterDichtbij voor u zo goed mogelijk te beheren en te ontwikkelen, werken we samen met professionele partijen. De vaste, technische partners van BeterDichtbij zijn: Mirabeau en VANAD Enovation. Met deze partijen zijn uitgebreide contracten en verwerkersovereenkomsten afgesloten en afspraken gemaakt hoe om te gaan met de aanwezige data op de systemen. Niet bevoegde medewerkers hebben nooit toegang tot uw gegevens. Alleen voor een goede werking van de systemen of het oplossen van fouten, kunnen een select aantal technische medewerkers bij de systemen en daarop aanwezige data. Iedereen die voor of met BeterDichtbij werkt, heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Bij de werkzaamheden worden de laatste veiligheidsnormen gehanteerd en zijn er procedures aanwezig in lijn met de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Gaat er iets mis met het downloaden van de BeterDichtbij app, het gebruik van de besloten website of met de eerste keer registreren van BeterDichtbij? Dan helpt de Servicedesk van BeterDichtbij u graag verder. Om u hiermee goed te kunnen ondersteunen, hebben de Servicedesk medewerkers alleen toegang tot uw naam, e-mailadres, postcode, type telefoon (Android, iOS) en telefoonnummer. Zij kunnen nooit de inhoud van uw gesprekken met de arts of andere zorgverleners zien.

Uw gegevens blijven bij uw ziekenhuis of uw zorgorganisatie

De gegevens die u deelt via BeterDichtbij, zijn alleen toegankelijk voor u en uw (huis)arts, ziekenhuis of andere betrokken zorgorganisaties. BeterDichtbij mag niets anders met de gegevens doen dan deze verwerken in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke: uw ziekenhuis of zorgorganisatie.

U kunt altijd uw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen

Wil u uw eigen gegevens zien? Zijn uw persoonlijke gegevens veranderd? Of wilt u dat uw gegevens worden verwijderd?

U kunt dit altijd aangeven bij uw eigen zorgorganisatie. Uw zorgorganisatie is verantwoordelijk voor uw inzage, wijzigingsverzoek of het verwijderen van uw gegevens. BeterDichtbij voert uw verzoek alleen in opdracht van de deelnemende zorgorganisatie namens u uit.

Is uw privacy mogelijk in gevaar? We helpen u uw gegevens te beschermen

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Toch kan het gebeuren dat er buiten uw en onze macht een keer iets gebeurt dat dit misschien in gevaar brengt. BeterDichtbij helpt u uw gegevens ook dan zo goed mogelijk te beschermen. Denkt u dat uw privacy bij het gebruik van de BeterDichtbij dienst in gevaar is? Laat het ons weten, dan helpen we u graag verder.

U kunt hierover contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van BeterDichtbij: Godfried Bogaerts. E-mail: gbogaerts@beterdichtbij.nl

Stel gerust uw vragen over BeterDichtbij

U kunt mailen of bellen met uw vragen.

Neem contact met ons op.