Lieke Stokkers

Lieke Stokkers BeterDichtbij

Lieke Stokkers is projectmanager bij BeterDichtbij en werkt samen met ziekenhuizen en zorgorganisaties aan de implementatie van de digitale dienst. Vanuit belangstelling voor gedrag, communicatie en gezondheidszorg studeerde ze Communicatiewetenschap en Medische Sociologie. Ze werkt bij BeterDichtbij vanuit het ontwikkelprogramma Talent for Care. Eerder was ze daarbinnen projectleider bij de vakgroep Chirurgie van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en werkte ze als programmasecretaris bij de Koninklijke Auris Groep.

“Als je zorg nodig hebt, is de relatie met je eigen arts of zorgverlener heel belangrijk. Ik geloof dat we de zorg met BeterDichtbij echt makkelijker kunnen maken door aandacht te besteden aan de communicatiebehoeftes van patiënten en zorgverleners. Er zijn veel redenen die ervoor zorgen dat vragen niet gesteld worden, wat onzekerheid en ongemak tot gevolg kan hebben. Dat we met BeterDichtbij een dienst bieden die eenvoudig contact mogelijk maakt, en daarmee processen verbetert, vind ik fantastisch. Ik vind het super dat ik mag bijdragen aan het creëren van een cultuur waarbij digitalisering van de zorg als meerwaarde wordt gezien, voor zowel patiënt als zorgverlener.”