Hannelore Geritan

Hannelore Geritan marketeer bij BeterDichtbij

Hannelore Geritan werkt deeltijd bij BeterDichtbij als marketingmedewerker. Ze heeft haar bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht behaald, en richt zich met name op de communicatie van de digitale dienst. Nu doet ze de master Film and Television Cultures waarin ze zich verder verdiept in het dynamische, geglobaliseerde medialandschap waarin we leven.

“BeterDichtbij spreekt mij in het bijzonder aan, omdat ik het toegankelijker maken van de zorg een mooi doel vind om aan bij te dragen. Met het oog op de toenemende zorgvraag vind ik de digitalisering van de zorg een ontzettend sterk initiatief. Digitalisering brengt veel nieuwe mogelijkheden met zich mee om de zorg slimmer en efficiënter te organiseren. Het geeft mij voldoening mij in te zetten om samen zorg makkelijker te maken via het indrukwekkende communicatieplatform dat BeterDichtbij is.”