Hannelore Geritan

Hannelore Geritan loopt stage bij BeterDichtbij als marketingmedewerker. Zij draait vol mee in het BeterDichtbij team en richt zich op de communicatie van de digitale dienst. Hannelore is vierdejaars bachelor student Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht, in het najaar start ze met haar master waarin ze zich verder wil verdiepen in het dynamische, geglobaliseerde medialandschap waarin we leven.

“Vanuit mijn interesse in hoe media vormgeven aan ons begrip van de wereld om ons heen, ben ik in 2019 gestart met de bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen. De stage bij BeterDichtbij biedt kansen om mijn academische kennis verder aan te vullen met praktische ervaring op het gebied van marketing en communicatie. BeterDichtbij spreekt mij in het bijzonder aan, omdat ik het toegankelijker maken van de zorg een mooi doel vind om aan bij te dragen. Met het oog op de toenemende zorgvraag vind ik de digitalisering van de zorg een ontzettend sterk initiatief. Digitalisering brengt veel nieuwe mogelijkheden met zich mee om de zorg slimmer/efficiënter te organiseren. Het geeft mij voldoening mij in te zetten om samen zorg makkelijker te maken via het indrukwekkende communicatieplatform dat BeterDichtbij is.”