Ga naar hoofdinhoud
De BeterDichtbij servicedesk is tijdelijk telefonisch niet bereikbaar i.v.m. storing. Je kunt contact opnemen via de chat op onze website of per mail via service@beterdichtbij.nl

Zorg steeds dichterbij huis voor patiënten Tergooi MC

Wat als zorg meer wordt vormgegeven vanuit de behoefte van je patiënt? Bij Tergooi MC worden – na het succes van een eerste pilot met BeterDichtbij – steeds meer collega’s en artsen enthousiast om zorgpaden anders in te richten. Corona zorgde voor een versnelling om zorg meer naar thuis te verplaatsen, maar de ambitie én het enthousiasme in hun organisatie zijn volgens Leonore van Kasteel en Marjolein Wikkerman nog belangrijkere drijfveren voor vernieuwing.

Zorg steeds dichterbij huis voor patiënten Tergooi MC

Zorgpad opnieuw inrichten

“We zijn BeterDichtbij stapsgewijs gaan invoeren voor een specifieke patiëntgroep die een Efudix behandeling krijgt”, zegt Van Kasteel. “Drie weken na de start van deze behandeling wordt het effect beoordeeld. Dit was een telefonische controle afspraak die nu is vervangen voor een BeterDichtbij consult. We merkten na deze eerste stap dat ook het consult na drie maanden een onnodige fysieke afspraak was. Met ons team van dermatologen zijn we het zorgpad opnieuw gaan inrichten, waarbij we de bestaande zorgprocessen wilden veranderen en echt vanuit de behoeften van patiënten en efficiënte zorg zijn gaan kijken.”

Door meer aan te sluiten op de behoeften van patiënten, groeit het gebruik van BeterDichtbij snel. Intussen heeft het ziekenhuis al bijna 10.000 patiënten aangesloten op BeterDichtbij. Via de app BeterDichtbij kunnen patiënten eenvoudig en veilig een gesprek voeren met hun eigen arts of andere zorgverlener. Zij kunnen berichten sturen en daarnaast is het mogelijk om te beeldbellen op initiatief van de zorgverlener.

Niet alleen merken de poliassistenten en verpleegkundigen een hoge respons bij BeterDichtbij gebruikers, bijvoorbeeld om vragenlijsten vooraf aan een consult in te vullen. Ook is het contact met patiënten persoonlijker geworden en kunnen vragen sneller worden beantwoord. “We merken dat contact via de BeterDichtbij app wordt ervaren als een informelere vorm van communicatie dan in de spreekkamer of een telefonisch consult”, zegt Marjolein Wikkerman, marketingadviseur bij Tergooi MC.

De introductie van BeterDichtbij biedt ook de mogelijkheid om het contact met patiënten uit te breiden. Wikkerman: “Kijk bijvoorbeeld naar de begeleiding die we bieden voor zwangeren met zwangerschapsdiabetes. Vaak is dat een intensief traject, met veel contact tussen de diabetesverpleegkundige en de zwangere. We vragen daarom via BeterDichtbij hoe de bevalling is gegaan. Vrouwen vinden dat een fijn gebaar en sturen vaak trots een foto van hun pasgeboren baby. Voor zowel de betrokken diabetesverpleegkundige en de ouder(s) is het daarmee mogelijk om het contact persoonlijk af te sluiten.”

Nieuwe locatie, minder m2

Wikkerman: “We willen de zorg bestendig, duurzaam en anders organiseren omdat we antwoord willen geven op de stijgende zorgvraag. Dat doen we samen in de regio met al onze partners en zorgverzekeraars. Een nieuw ziekenhuis helpt ons daarbij, net als digitale toepassingen zoals BeterDichtbij. Beiden zijn onmisbaar bij dat proces. In Hilversum wordt in 2023 alle acute, intensieve en klinische zorg van de huidige locaties van Blaricum en Hilversum gecentreerd. Voor een aantal poliklinische spreekuren en diagnostiek kunnen patiënten straks bij ons Regionaal Medisch Centrum in Blaricum terecht. Ook blijft een aantal poliklinische spreekuren en diagnostiek in het Regionaal Medisch Centrum in Weesp.”

Ook collega’s op de afdeling zijn enthousiast, aldus Marjolein Wikkerman die naast marketing adviseur ook als scrummaster betrokken is bij het begeleiden van use cases voor zorgvernieuwing. “Je merkt dat het enthousiasme een watervaleffect heeft. We begonnen met één use-case en wanneer collega’s zien wat het voor patiënten oplevert en hoe zij hun werk efficiënter kunnen doen, worden ze enthousiast. Die organische groei zorgt ervoor dat BeterDichtbij nu op meerdere poliklinieken wordt ingezet. Innoveren betekent anders werken. Enthousiasme collega’s en organische groei zorgt ervoor dat het beter wordt ingebed.”

Zonja de Klein, programmamanager BeterDichtbij, vult aan: “Vaak start contact via BeterDichtbij voornamelijk voor vragen vanuit patiënten. Tergooi MC is sterk van start gegaan en heeft het heel zorgvuldig aangepakt. Dat geeft inzicht voor de bredere uitrol erna, als digitaal contact beschikbaar komt voor alle patiënten. Want uiteindelijk is digitaal contact van de grootste waarde als het op grote schaal wordt ingezet. Dan merken poliassistenten dat ze minder telefoon krijgen en verpleegkundigen en artsen dat ze beter geïnformeerde patiënten zien en soms zelfs afspraken kunnen vervallen.”

Lees de volledige ervaring op Smarthealth >

Logo SmartHealth