Ik zie Thuisarts.nl in de app staan, wat is dit?

Thuisarts.nl is de grootste onafhankelijke website voor gezondheidsinformatie in Nederland, gemaakt door het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). BeterDichtbij werkt samen met Thuisarts.nl om deze informatie voor u makkelijk beschikbaar te stellen. U en uw arts kunnen in uw gesprek in de BeterDichtbij app nu ook gemakkelijk en veilig de informatie van Thuisarts.nl uitwisselen. Ook kunt u informatie zelf opzoeken als u klikt op Thuisarts.nl in het menu van de BeterDichtbij app.

Lees verder over de samenwerking tussen Thuisarts.nl en BeterDichtbij >

Wist u dat ook de informatie van Apotheek.nl van de KNMP beschikbaar is via BeterDichtbij? Als u met uw zorgverlener appt over medicijnen, verschijnt er een link naar informatie over uw medicijnen. Lees verder over de samenwerking tussen KNMP en BeterDichtbij >

Wat is uw ervaring met BeterDichtbij?

Maakt u al gebruik van BeterDichtbij? Uw beoordeling van BeterDichtbij in de Apple App Store of Google Play Store is erg nuttig voor ons. Zou u een beoordeling willen geven en een review schrijven? We zouden het enorm waarderen, bedankt!

Veelgestelde vragen over BeterDichtbij


085 – 27 35 398

Ga naar overzicht