Het BeterDichtbij platform voor patiënten en zorgverleners is tijdelijk onbereikbaar i.v.m. storing. Er wordt gewerkt aan een oplossing, excuses voor het ongemak.

Samen de zorg makkelijker maken: BeterDichtbij in 2019

Steeds meer mensen in Nederland maken gebruik van BeterDichtbij voor makkelijk en veilig contact met de eigen arts of andere zorgverlener. In 2018, het eerste jaar van BeterDichtbij als zelfstandige organisatie, zijn de inzet en het gebruik sterk gegroeid. In 2019 zet het gedreven BeterDichtbij team in op verdere groei en wordt de dienst nog verder aangesloten op de behandeling en zorg van mensen en de werkprocessen van zorgverleners. Een vooruitblik op 2019: onze doelen en ambities.

BeterDichtbij - Samen de zorg makkelijker maken

Met de recente aanmelding van onder meer het IJsselland Ziekenhuis in Capelle a/d IJssel en Nij Smellinghe in Drachten, zetten inmiddels 15 ziekenhuizen en tientallen huisartsenpraktijken in heel Nederland BeterDichtbij in. Het enthousiasme is groot om met BeterDichtbij te innoveren in de ziekenhuizen en huisartsenpraktijken, en zo de patiënten een extra service te bieden. “We horen veel terug dat mensen het zo fijn vinden om de eigen arts altijd in de buurt te hebben. Bovendien kan BeterDichtbij een tijdsbesparing opleveren voor zowel de patiënt als zorgverlener, en soms zelfs een herhaalconsult voorkomen, zo geven zij beiden aan,” licht Godfried Bogaerts, oprichter en directeur van BeterDichtbij, toe.

Steeds dichter op de bestaande zorgsystemen (EPD/HIS)

Onze ambitie is de zorg makkelijker maken, voor de patiënt én de zorgverlener. Gemak betekent ook de basis goed op orde hebben: eenvoudig inloggen en gegevens uitwisselen. In 2018 hebben we een koppeling gemaakt tussen het EPD en BeterDichtbij voor artsen en zorgverleners in de ziekenhuizen.

Samen met de grootste HIS-leverancier PharmaPartners, zijn bovendien de eerste stappen gezet naar een koppeling tussen het HIS Medicom en BeterDichtbij. Ook hier werken we aan single sign-on voor huisartsen en assistenten en eenvoudig gegevens overnemen. Zo heeft de arts en andere zorgverlener alles op één plek en sluiten we steeds verder aan op de bestaande systemen en werkprocessen.

BeterDichtbij tijdens behandeling en zorg

Het draait bij BeterDichtbij om de relatie tussen de patiënt en zijn eigen zorgverlener. Vanuit die basis wordt de dienst steeds verder geoptimaliseerd en doorontwikkeld. Het afgelopen jaar werd bijvoorbeeld de betrouwbare informatie van Thuisarts.nl geïntegreerd zodat die eenvoudig kan worden uitgewisseld, beeldbellen mogelijk gemaakt in samenwerking met KPN en digitale hulpmiddelen toegevoegd ten behoeve van ‘samen beslissen’.

In het komende jaar gaan we het mogelijk maken om geplande afspraken zichtbaar te maken in de BeterDichtbij app via de HL7/FIHR standaarden en kunnen zorgorganisaties automatische reminders versturen zoals een afspraakherinnering. Ook zetten we de eerste stappen richting het verder koppelen van zelfmetingen, uiteraard volledig veilig en conform de geldende privacywetgeving.

Bogaerts licht toe: “Steeds meer mensen verzamelen zelf gegevens over hun eigen ziekte of gezondheid. Dat is informatie waarmee je kunt werken aan je gezondheid, en die bovendien relevant kan zijn voor je zorgverleners. In het komende jaar oriënteren we ons verder op de mogelijkheden en wijze hoe dit te doen. Ook hier is naast veiligheid de factor gemak weer een belangrijk uitgangspunt bij de keuzes die we maken. We willen voor grote groepen mensen direct eenvoudig en goed te gebruiken zijn, en ook voor zorgverleners een duidelijke toegevoegde waarde hebben. Onze gebruikers bepalen daarom hoe BeterDichtbij wordt uitgebreid en verbeterd en soms zelfs welke functionaliteiten weg mogen.”

Samen de zorg makkelijker maken

BeterDichtbij is geïnitieerd door de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en sinds 1 januari 2018 verzelfstandigd, waardoor de dienst beschikbaar is voor alle zorgorganisaties in Nederland om aan deel te nemen. In korte tijd zijn al 15 ziekenhuizen en tientallen huisartsenpraktijken in Nederland aangesloten op BeterDichtbij. Samen maken we zo de zorg makkelijker.

Blijf op de hoogte, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Abonneer u nu op de BeterDichtbij nieuwsbrief, net als andere professionals in de zorg. Iedere twee maanden gratis in uw mailbox. En natuurlijk kunt u zich op ieder moment afmelden.