Op dit moment is het BeterDichtbij platform tijdelijk niet bereikbaar, i.v.m. gepland onderhoud. Vanaf zaterdagmiddag 7 november kunt u BeterDichtbij weer gebruiken.

Digitaal contact met ouder en kind: ervaringen & tips Kindergeneeskunde

Als zorgverlener op de afdeling kindergeneeskunde heeft u intensief contact met kinderen en/of jongeren en hun ouders/verzorgers. Hoe kunnen digitale services u optimaal ondersteunen om goede zorg te leveren en hen te begeleiden in het zorgtraject? Wat zijn de kansen via digitale services in het contact met soms bezorgde ouders? In de online sessie op 27 oktober 2020 deelden zorgverleners hun ervaringen en praktische tips met ruim 140 deelnemers. Een greep uit de tips, ervaringen en adviezen van de zorgverleners uit de ziekenhuizen in Nederland.

Digitale services op de afdeling Kindergeneeskunde & de toegevoegde waarde

Op steeds meer afdelingen Kindergeneeskunde worden digitale services ingezet. Uit een vragenlijst voorafgaand aan de sessie blijkt dat 72% van de deelnemers digitale services inzet in het contact met kind en ouder. Je kunt dan denken aan inzage in het medisch dossier via bijvoorbeeld het portaal, communicatie via berichten, beeldbellen, instructiefilmpjes, apps over specifieke aandoeningen, bijvoorbeeld MySugar, Astmaatje etc. Het verschil in inzet is nog wel groot, zoals te zien op de grafiek (klik erop voor vergroting).

Inzet digitale services bij Kindergeneeskunde

Zorgverleners over de waarde van digitale services

 

Sasja AndewegSasja Andeweg, verpleegkundig consulent bij Erasmus MC-Sophia:

“Via de digitale snelweg meekijken thuis en opdrachten geven, dat doe ik via BeterDichtbij met name via beeldbellen. Dan vraag ik patiënten om in die en die houding te liggen bijvoorbeeld, zodat ik mee kan kijken. Met name voor patiënten die van verder weg komen, is het een toegevoegde waarde, dan hoeven ze niet naar het ziekenhuis te komen.”

Hannerieke van den HoutHannerieke van den Hout, kinderarts en kinderneuroloog bij Erasmus MC-Sophia

“De bezoeken zijn nu efficiënter. Wij kunnen als arts of andere zorgverlener van tevoren onze vragen stellen, zodat de patiënt tijdens de afspraak meer ruimte heeft om vragen te stellen. (…) De angst voor massaberichten herken ik wel, vonden wij ook spannend… Ik vind het in de praktijk enorm meevallen.”

Hilda DoekHilda Doek, assistent kinderartsen bij Saxenburgh Medisch Centrum:

“Wij zijn gestart toen we kampten met een personeelstekort. In het begin was het best spannend, maar het was een kwestie van een aantal weken dat we de kneepjes doorhadden. (…) Wij zien het nu in onze telefooncijfers: het aantal telefoontjes neemt af en het appcontact groeit. Hiermee kunnen we antwoord geven op momenten dat dit ons uitkomt. Patiënten gebruiken het bijvoorbeeld ook voor aanvragen van herhalingsmedicatie, dat deden ze eerder telefonisch.”

Proces: contact voor, tijdens en na de behandeling

Digitaal contact wordt vooral ingezet tijdens en na de behandeling. Als er al fysiek contact geweest is. Iets minder dan de helft van de deelnemers aan de sessie zet digitaal contact in voorafgaand aan de behandeling of afspraak, bijvoorbeeld voor triage. Zie de cijfers hieronder (klik erop voor vergroting).

Contact voor, tijdens en na de behandeling

 

Voorbeelden van digitaal contact met ouder en kind

BeterDichtbij - Samen de zorg makkelijker maken

Voor de behandeling

 

  • Triage: is het nodig om fysiek langs te komen, te beeldbellen of volstaat contact via app-berichten?
  • Vragenlijsten via PDF of link delen met de ouders en/of het kind
  • Informatie over de behandeling toesturen, bijvoorbeeld een video, websitelink of folder
BeterDichtbij - direct contact met eigen arts

Tijdens de behandeling

 

  • Vragen beantwoorden over de diagnose of behandeling
  • Oefeningen digitaal toesturen of via beeldbellen begeleiden (incl. bv. berichten herhalend sturen als reminder)
  • Observatie in de thuissituatie d.m.v. beeldbellen
  • Begeleiding kind in de transitie naar volwassenenzorg
Zorg thuis makkelijker maken - Luscii en BeterDichtbij

Na de behandeling

 

  • I.p.v. nabellen een (ingepland) berichtje sturen dag X na de klinische opname
  • Een samenvatting met de adviezen nasturen
  • Patiënttevredenheid meten: vragenlijst via PDF of link sturen

Zorgverleners over het proces tot inzetten van digitaal contact

Sasja Andeweg

Sasja Andeweg, verpleegkundig consulent bij Erasmus MC-Sophia:

“Wij hebben om de beurt BeterDichtbij dienst als verpleegkundigen. Omdat de gesprekken blijven staan kan ik zien wat mijn collega al besproken heeft en wat ze wel of niet heeft gedaan, handig bij de opvolging.”

Liesl RehbockLiesl Rehbock, kinderarts en kinderneuroloog bij het LangeLand Ziekenhuis en Franciscus Gasthuis & Vlietland

“Ik zet beeldbellen ook in voor eerste afspraken om te kijken wat de problemen zijn en triage te doen: moet dit kind met spoed gezien worden of kan het even wachten. De enige hobbel is dat patiënten zich bij de eerste keer moeten registreren voor de app. Dat is bij een aantal patiënten dan toch niet gelukt.“

Hannerieke van den HoutHannerieke van den Hout, kinderarts en kinderneuroloog bij Erasmus MC-Sophia

“Wij hebben op onze e-mail een autoreply ingesteld waarin we zeggen dat patiënten hun vragen via BeterDichtBij kunnen doorgeven. Dat helpt om patiënten op deze mogelijkheid te attenderen. En zo is het aantal vragen dat je krijgt te overzien en maakt het ons werk planbaarder.”

Contact in verschillende levensfasen van het kind

Bij een kind tot 12 jaar vindt alle contact plaats met de ouders/en of verzorgers, dus ook digitaal. Tussen de 12 en 16 jaar is er de keuze of jonge patiënten ook zelf direct contact hebben met hun eigen zorgverlener. Vanaf 16 jaar kan contact tussen de jongere en zijn zorgverlener ook zonder de ouder/verzorger plaatsvinden. Hoe gaat dit in de praktijk, bijvoorbeeld bij contact via BeterDichtbij. Als zorgverlener kun je kiezen voor een digitaal gesprek met alleen de ouder, die je dan in BeterDichtbij invoert als contactpersoon voor het kind. Eventueel kunnen meerdere gesprekken worden aangemaakt, bijvoorbeeld als er meerdere kinderen in het gezin in behandeling zijn. Ook is het mogelijk een apart gesprek met de ouder en een apart gesprek met de jongere, om zo met beiden in gesprek te zijn en informatie eventueel te verdelen.

Zorgverleners over digitaal contact in verschillende levensfasen van het kind

Hilda Doek

Hilda Doek, assistent kinderartsen bij Saxenburgh Medisch Centrum:

“De leeftijdsgrens is, in overleg, vaak wel 16. Kinderartsen zijn leidend in overleg en in sommige gevallen wordt het gesprek met de ouder gesloten en starten we met het kind zelf. Daar lopen we niet tegen problemen aan.”

Hannerieke van den HoutHannerieke van den Hout, kinderarts en kinderneuroloog bij Erasmus MC-Sophia

“Ik denk dat de BeterDichtbij app een unieke mogelijkheid geeft om de verantwoordelijkheid voor gezondheid te verleggen en jongeren te activeren verantwoordelijkheid te dragen in een manier die enorm past bij de verschillende leeftijden.”

Plannen en wensen voor de toekomst met digitale services

Steeds meer afdelingen Kindergeneeskunde zetten stappen in het verder integreren van digitale services in hun dagelijkse werkprocessen. Bijvoorbeeld door het aantal fysieke afspraken terug te dringen, en tussentijds via berichten contact te hebben of te beeldbellen. Of thuis meer metingen te laten afnemen, en oefeningen te laten doen, in plaats van in het ziekenhuis.

Waar liggen nog kansen, en wat is de wens van zorgverleners voor de toekomst? Een bericht sturen naar een groep patiënten wordt hier bijvoorbeeld genoemd. Dat is een mogelijkheid in BeterDichtbij, waarbij één bericht naar een hele patiëntenpopulatie kan worden gestuurd. Bijvoorbeeld een uitnodiging voor voorlichting, of een bericht over de actuele coronaregels in het ziekenhuis.

Een andere wens is om een beeldbelgesprek te voeren met meerdere personen. Bijvoorbeeld meerdere ouders, of met nog meer zorgverleners dan de arts of verpleegkundige van het ziekenhuis. Dit is momenteel niet mogelijk bij het reguliere beeldbellen via BeterDichtbij, maar wordt op steeds meer plekken wel mogelijk als ook Microsoft Teams via BeterDichtbij wordt ingezet.

Toekomstwensen van zorgverleners met digitale services

Hannerieke van den Hout

Hannerieke van den Hout, kinderarts en kinderneuroloog bij Erasmus MC-Sophia

“Zo kunnen patiënten makkelijker worden bereikt. Het proces kan nog wel beter, daar liggen kansen voor de toekomst denk ik.”

Liesl RehbockLiesl Rehbock, kinderarts en kinderneuroloog bij het LangeLand Ziekenhuis en Franciscus Gasthuis & Vlietland

“Ik zou willen dat het mogelijk is om bij complexe patiënten, dat je bij elkaar kan aansluiten op het consult en dat iedereen zijn stukje kan oppakken. Is voor patiënten ook heel fijn, dan kun je echt samen te beslissen.”

Take away: de nummer 1 tips van de sprekers voor wie start met inzet digitale services

Hannerieke van den Hout

Hannerieke van den Hout, kinderarts en kinderneuroloog bij Erasmus MC-Sophia

“Van ouders goed horen wat zij eraan hebben, en dat delen met ouders die wat hobbels gebruiken. Dat heeft bij een aantal ouders het laatste zetje gegevens om toch gebruik te maken van BeterDichtbij.”

Hilda DoekHilda Doek, assistent kinderartsen bij Saxenburgh Medisch Centrum:

“Richt het proces direct goed in, en maak duidelijke afspraken met elkaar.”

Sasja AndewegSasja Andeweg, verpleegkundig consulent bij Erasmus MC-Sophia:

“Investeer in de eerste periode, dan kost het even tijd om er bekend mee te raken, maar dan levert het daarna ook heel veel op.”

Liesl RehbockLiesl Rehbock, kinderarts en kinderneuroloog bij het LangeLand Ziekenhuis en Franciscus Gasthuis & Vlietland

“Niet bang zijn, gewoon beginnen.”

Deze zorgorganisaties zetten BeterDichtbij al in:

Meer weten of vragen hierover?

Neem gerust contact met ons op, we helpen graag verder.

Godfried Bogaerts
Algemeen directeur
06 25 05 78 08
Sander Bijl
Operationeel directeur
06 14 68 72 48