Het BeterDichtbij platform voor patiënten en zorgverleners is tijdelijk onbereikbaar i.v.m. storing. Er wordt gewerkt aan een oplossing, excuses voor het ongemak.

E-consult vergoeding voor BeterDichtbij

Het e-consult tussen zorgverleners en patiënten wordt vergoed, en daarmee ook de gesprekken die via BeterDichtbij worden gevoerd. De vergoeding is vaak hoger dan wordt gedacht. Hoe zit het precies met de e-consult vergoeding in huisartsenpraktijken en ziekenhuizen? We zetten het op een rij. 

Vergoeding e-consult: voor meer gemak en meer zorg op afstand

Contact via een digitale dienst als BeterDichtbij wordt een e-consult genoemd, of het nu gaat om berichtenuitwisselingen of beeldbellen via BeterDichtbij. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) noemt het e-consult een e-mailconsult in haar beleid. Een gesprek via BeterDichtbij wordt ook beschouwd als e-mailconsult.

De vergoeding ervan wordt steeds meer gelijk getrokken met het fysieke (face-to-face) consult dan wel polikliniekbezoek. En dat is niet voor niets: het e-consult zorgt voor meer gemak voor zorgverleners en hun patiënten. Patiënten wordt reistijd en wachten bespaard, en zorgverleners kunnen vragen die digitaal worden gesteld vaak eenvoudig en daarmee sneller beantwoorden. Dit past ook goed in de ambitie van de zorgsector en het ministerie van VWS om meer zorg op afstand te bieden.

Huisartsen e-consult: vergoeding op basis van tijdsinvestering in plaats van vorm consult

Op 1 januari 2019 is de vergoeding van het e-consult voor huisartsen gewijzigd. Niet langer wordt vergoed op basis van de vorm van het consult (elektronisch, telefonisch of regulier), maar op basis van de duur van het consult.

  • Is de bestede tijd aan het gesprek beperkter van het reguliere consult? Dan vergoedt de zorgverlener het als e-mailconsult
  • Is de bestede tijd en inhoud gelijk aan de zorgverlening in een regulier of dubbel consult? Dan declareert de zorgverlener respectievelijk een regulier of dubbel consult

Wie in de huisartsenpraktijk mogen declareren?

In de huisartsenpraktijk is het niet alleen de huisarts, maar mogen ook de praktijkondersteuner (POH) en de assistenten een e-consult declareren. Een vergoeding hangt dus niet samen met wiehet e-consult uitvoert. De huisarts beoordeelt wie in de praktijk welke prestatie declareert.

BeterDichtbij in uw huisartsenpraktijk?

Bent u benieuwd wat BeterDichtbij in uw huisartsenpraktijk kan betekenen? We vertellen u er graag meer over. Neem contact met ons op.

Lees meer details en over de voorwaarden in het handboek e-consult voor huisartsenpraktijken van de LVH, NHG en Nictiz (juli 2018).

E-consult in het ziekenhuis: vergoeding gelijk aan die voor herhaalpolibezoek

Het e-consult in ziekenhuizen wordt sinds 1 januari 2018 ook vergoed. Niet langer is een bezoek aan de polikliniek (face-to-face contact) een voorwaarde voor vergoeding van het consult. Ook consulten via telefoon, schriftelijk of screen-to-screen kunnen nu worden gedeclareerd. Voorwaarde is wel dat het e-consult ingezet wordt ter vervanging van fysieke consulten. Dit zijn de typen consulten die worden vergoed:

  • Belconsult ter vervanging van het polikliniekbezoek
  • Schriftelijke consultatie ter vervanging van het polikliniekbezoek, zoals berichtenuitwisseling via BeterDichtbij
  • Screen-to-screen consult ter vervanging van een polikliniekbezoek, zoals beeldbellen via BeterDichtbij

Wie in het ziekenhuis mogen declareren?

In het ziekenhuis kunnen e-consulten door verschillende zorgverleners worden gedeclareerd, namelijk medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

BeterDichtbij in uw ziekenhuis?

Bent u benieuwd wat BeterDichtbij in uw ziekenhuis kan betekenen? We vertellen u er graag meer over. Neem contact met ons op.

Lees meer details en voorwaarden in de handreiking e-consult in de medische specialisten zorg van de Federatie Medisch Specialisten (september 2018).