Persoonlijk patiëntcontact op afstand bij Antonius Zorggroep

Tijdens de eerste coronagolf kwam de reguliere zorg onder druk te staan. Om tijdens de tweede coronagolf voorbereid te zijn, investeert Antonius Zorggroep in Sneek binnen onze organisatie nog meer in digitale zorg en communicatie. ‘Via beeldbellen en berichtenverkeer kunnen we de continuïteit én kwaliteit van zorg behouden’, zegt Lisanne Vossenberg, functioneel beheerder bij de afdeling Zorglogistiek. Een kijkje achter de digitale schermen van het Friese ziekenhuis.

Lisanne Vossenberg - Antonius Zorggroep uitsnede

In het ziekenhuis is de afgelopen tijd de BeterDichtbij app geïntroduceerd. Hiermee kunnen zorgverleners op afstand toch persoonlijk contact houden met hun patiënten. Dit betekent dat patiënten via hun smartphone of tablet laagdrempelig een (medische) vraag kunnen stellen aan de polikliniek. Ook is het mogelijk om bloeddrukwaarden, foto’s en documenten uit te wisselen met zorgverleners. Verder biedt BeterDichtbij de mogelijkheid om betrouwbare medische informatie thuis nog eens rustig na te lezen. ‘Het is een veilige en gebruiksvriendelijke methode om de vinger aan de pols te houden’, benadrukt Lisanne. ‘Een goede manier om patiënten in tijden van COVID-19 zorg te kunnen blijven bieden.’

Beeldbellen

Bovendien kunnen patiënten met BeterDichtbij beeldbellen met hun zorgverleners. Deze optie heeft een groot voordeel. ‘Via een videoverbinding krijg ik meer informatie dan tijdens een telefoongesprek’, schetst vasculair verpleegkundige Olga Bruinsma. ‘Ik zie aan de houding en uitstraling hoe het écht met de patiënt gaat en zo nodig vraag ik daar op door. Die non-verbale signalen zijn heel waardevol. Bovendien wordt het door patiënten als veel persoonlijker ervaren dan een telefoongesprek.’ Beeldbellen heeft nóg een voordeel. ‘In de toekomst kan deze toepassing sommige patiënten wellicht een bezoek aan het ziekenhuis besparen.’

Olga Bruinsma

Prestatie

Binnen het ziekenhuis wordt hard gewerkt om digitale zorg versneld in te voeren. Met de tweede coronagolf in aantocht besloot de Raad van Bestuur om BeterDichtbij hoge prioriteit te geven. Vanaf dat moment werden alle zeilen bijgezet. Lisanne ging meteen aan de slag om de uitrol naar de zeventien poliklinieken te realiseren. Ze benaderde contactpersonen de poli’s, gaf hen uitleg en stelde een informatiepakket samen.

Na twee weken waren bijna alle poliklinieken van het ziekenhuis gestart met digitaal berichtenverkeer. In de praktijk betekent dit dat patiënten actief worden uitgenodigd voor BeterDichtbij. ‘Iedere polipatiënt krijgt een uitnodigingsbrief, folder én desgewenst extra uitleg over de mogelijkheden. Als we de reguliere zorg moeten afschalen, beschikken we over een extra communicatiekanaal om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen.’
Lisanne is onder de indruk van de medewerking en energie die polimedewerkers tonen. ‘Deze pijlsnelle invoering is een prestatie van formaat, medewerkers van de poliklinieken verdienen een groot compliment.’ Dit geslaagde traject onderstreept volgens haar de saamhorigheid en slagkracht binnen het ziekenhuis. ‘Als we er samen de schouders onder zetten, bereiken we een prachtig resultaat.’

Prima hulpmiddel

Dankzij BeterDichtbij kunnen zorgverleners nauw contact onderhouden met hun (kwetsbare) patiënten. De vasculair verpleegkundige maakt sinds de eerste coronagolf al gebruik van deze app. Via tekstberichten en beeldbellen staat zij in verbinding met hart- en vaatpatiënten met meerdere risicofactoren, zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterol, roken en overgewicht. ‘Juist voor deze categorie is medicatie, therapietrouw en een gezonde leefstijl van groot belang. Een actieve leefstijlbegeleiding is essentieel. BeterDichtbij vormt daarbij een effectief hulpmiddel, nu én in de toekomst.’ Bijkomend voordeel is dat digitaal berichtenverkeer het aantal telefoontjes sterk vermindert. ‘Die tijd kunnen we nu aan onze patiënten besteden.’ Olga is kortom in haar nopjes met deze app. ‘BeterDichtbij is een prima hulpmiddel dat ik graag wil blijven gebruiken.’

Kort lijntje

Olga stemt haar bevindingen regelmatig af met de vasculaire internisten. ‘De artsen kunnen mijn rapportages altijd inzien. Als er bijzonderheden zijn of als ik vragen heb, stem ik dat meteen af met de internist. Dat lijntje is heel kort.’ Patiënten die huiverig zijn om deze digitale app te gebruiken, krijgen desgewenst extra uitleg. ‘Als ze merken hoe gebruiksvriendelijk BeterDichtbij is, verdwijnt hun twijfel vaak snel’, weet ze uit ervaring. ‘Het gebruik van deze app is overigens geheel vrijwillig’, benadrukt Olga. ‘Ook zonder BeterDichtbij zijn patiënten bij ons in vertrouwde handen.’