Het BeterDichtbij platform voor patiënten en zorgverleners is tijdelijk onbereikbaar i.v.m. storing. Er wordt gewerkt aan een oplossing, excuses voor het ongemak.

Q&A - BeterDichtbij Collega

BeterDichtbij is als communicatieplatform intensief in gebruik bij zorgverleners en patiënten in heel Nederland. Als initiatief van en voor de zorgsector zelf, groeit de BeterDichtbij dienst elke dag vanuit een behoefte aan eenvoudig en veilig, digitaal contact. Zorgverleners geven aan graag op eenzelfde wijze digitaal contact te willen met hun collega’s van binnen en buiten de eigen organisatie. Daarom is de nieuwe module ‘BeterDichtbij Collega’ ontwikkeld: voor eenvoudig asynchroon contact tussen zorgverleners binnen en buiten de eigen organisatie.

Wat is BeterDichtbij Collega?

BeterDichtbij Collega is een nieuwe module binnen het communicatieplatform BeterDichtbij. Zorgverleners in de regio kunnen via het platform contact leggen met andere zorgverleners, om zo afstemming te zoeken over een patiënt of om vragen te stellen en kennis uit te wisselen. Met BeterDichtbij Collega kan de zorgverlener contact zoeken met een collega op een eigen gekozen moment en plek. Contact met collega’s kan patiëntgebonden zijn, maar dat hoeft niet.

Waarom is BeterDichtbij Collega ontwikkeld?

BeterDichtbij Collega is op verzoek van zorgorganisaties en zorgverleners ontwikkeld. Al langer hebben zij de wens om BeterDichtbij niet alleen voor contact met patiënten maar ook met zorgverleners onderling in te zetten.

Zorg vindt steeds vaker buiten de muren van een organisatie plaats. De samenwerking en relatie tussen zorgverleners worden daarmee alleen maar belangrijker. Voor de zorg nu en in de toekomst is dus een sterke verbinding tussen regionale zorgpartners zoals ziekenhuizen, thuiszorg en huisartsen essentieel. Eenvoudig contact en goede bereikbaarheid zijn hierbij onmisbaar. Met BeterDichtbij Collega maken we dit mogelijk; deze nieuwe dienst zorgt ervoor dat zorgverleners onderling eenvoudig digitaal contact kunnen hebben.

Mede dankzij de participatie van de ziekenhuizen in Nederland, via de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), wordt BeterDichtbij continu doorontwikkeld. Zo sluiten we altijd optimaal aan op de wensen en behoeftes van patiënten, zorgverleners en de processen in ziekenhuizen en andere zorgorganisaties.

Wat maakt BeterDichtbij Collega uniek?

Er komt veel op zorgverleners af en het contact tussen alle consulten en handelen door vraagt veel tijd en energie van zorgverleners. Met BeterDichtbij Collega helpen we dit contact te structureren en maken we het mogelijk voor zorgverleners om eenvoudig en veilig contact te hebben met de zorgpartners in de regio.

De kracht van BeterDichtbij Collega zit niet alleen in gemak, maar ook in het feit dat zorgverleners hiermee contact kunnen hebben op een zelfgekozen moment en plek. Zo kan een zorgverlener snel vragen afhandelen, afstemming zoeken over een patiënt of kennis uitwisselen zonder dat zij hiervoor elkaar hoeven te storen. Door het asynchrone karakter van het contact wordt voorkomen dat zorgverleners elkaar mislopen of gedurende de dag storen.

Daarnaast is het mogelijk om in BeterDichtbij Collega in het contact met een collega over een patiënt, daarbij direct de juiste informatie over de desbetreffende patiënt bij de hand te hebben.

Wat zijn de functies binnen BeterDichtbij Collega?

BeterDichtbij Collega heeft eenzelfde opzet als de dienst die al veel wordt ingezet naar patiënten. Het grootste verschil is dat de communicatie nu gaat tussen zorgorganisaties en zorgverleners onderling. Zij bepalen zelf met welke andere zorgpartners zij BeterDichtbij Collega inzetten. De belangrijkste functionaliteiten:

  • Single login (o.b.v. Active Directory) en direct te gebruiken vanuit het eigen EPD/HIS.
  • Eenvoudig overzicht van binnenkomende communicatie met afbakening op vakgroep of teamniveau.
  • Asynchrone berichtenfunctionaliteit incl. mogelijkheden voor doorsturen, afhandelen en sluiten en toevoegen foto, bestand, link, video, etc.
  • Communicatie direct gekoppeld aan een individuele patiënt of op onderwerpniveau.

In de doorontwikkeling van BeterDichtbij Collega zitten functionaliteiten als: bijlage meesturen, standaardberichten bibliotheek, herhaaldelijk sturen en onderling beeldbellen als zorgverleners.

Hoe is BeterDichtbij Collega beveiligd?

Net als bij BeterDichtbij Patiënt, is veiligheid bij de ontwikkeling van BeterDichtbij Collega uiteraard een voorwaarde geweest bij de ontwikkeling. De module voldoet dan ook – net als BeterDichtbij Patiënt – aan alle vereisten rondom privacy en veiligheid en zelfs nog meer. BeterDichtbij als geheel platform wordt regelmatig geaudit door onafhankelijke partijen en is NEN7510:2017 en ISO 27001 gecertificeerd. Dit zijn dé standaarden voor informatiebeveiliging die helpen de beveiliging van medische data en beschikbaar, integriteit en vertrouwelijkheid van patiëntgegevens te garanderen.

Wat is de toekomst van dit initiatief?

In de eerste organisaties en regio’s is BeterDichtbij Collega binnenkort in gebruik. Op basis van de ervaringen van deze organisaties gaan we de module door ontwikkelen, zodat we in januari BeterDichtbij Collega voor alle zorgorganisaties beschikbaar kunnen stellen.

Gaan alle organisaties die zijn aangesloten bij BeterDichtbij, BeterDichtbij Collega nu inzetten?

Ziekenhuizen en zorgorganisaties bepalen zelf of ze BeterDichtbij Collega beschikbaar stellen voor contact met zorgpartners in de regio.

Hoe kan ik als organisatie starten met BeterDichtbij Collega?

Vanaf 1 januari 2023 is de nieuwe dienst voor alle zorgorganisaties beschikbaar. Alle bestaande klanten van BeterDichtbij krijgen de eerste 6 maanden een korting om BeterDichtbij Collega te gebruiken. Dit aanbod geldt met een uiterlijke startdatum op 1 maart 2023. Zorgpartners die door u uitgenodigd worden via BeterDichtbij Collega te communiceren met uw organisatie maken hier altijd kosteloos gebruik van. We vertellen u graag meer over de inzet in uw organisatie en de kansen daarbij voor uw regio.