BeterDichtbij kandidaat-deelnemer van MedMij

BeterDichtbij is officieel kandidaat-deelnemer van MedMij. Vanuit onze focus op service en gemak ontwikkelen we BeterDichtbij continu verder. Door de waardevolle, landelijke MedMij standaarden toe te passen kan de hele zorgsector daarvan profiteren en maken we BeterDichtbij samen nog makkelijker. 

BeterDichtbij - Hoe werkt het

Stichting MedMij coördineert de informatiestandaarden in de zorgsector, samen met e-health expertisecentrum Nictiz en VZVZ Servicecentrum. Deze standaarden worden ook wel het MedMij Afsprakenstelsel genoemd. Ze leggen vast hoe informatiegegevens in de zorg digitaal worden uitgewisseld. MedMij maakt het hierdoor voor consumenten en patiënten onder andere mogelijk om met een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving hun eigen medische gegevens op te vragen bij hun eigen zorgorganisaties en deze gegevens zelf te beheren. BeterDichtbij ondersteunt dit initiatief van harte. Het is belangrijk dat er goede standaarden zijn voor zowel alle betrokken zorgorganisaties als de eindgebruikers.

Samen de zorg makkelijker maken

Met BeterDichtbij werken we samen met onze deelnemende ziekenhuizen en zorgorganisaties aan gemak en service in de zorg. Gemak voor de consument én voor de zorgverleners die BeterDichtbij gebruiken. Alles wat binnen BeterDichtbij aan diensten en functionaliteiten wordt ontwikkeld, is afgestemd op de wensen en het gedrag van gebruikers. Met de introductie van de MedMij informatiestandaarden en onze kandidaat-deelnemerschap, zullen we hierbij vanaf nu ook de MedMij standaarden volgen. Zo maken we samenwerking en informatieuitwisseling nog makkelijker en zetten we BeterDichtbij toekomst bestending in de markt. Onze ambitie blijft om zoveel mogelijk mensen in Nederland gebruik te laten maken van BeterDichtbij voor eenvoudig contact met hun eigen zorgverleners.

MedMij logo

Over MedMij en deelnemers

Het kandidaat-deelnemerschap is een soort intentieverklaring tussen MedMij en de leverancier en betekent niet dat je automatisch deelnemer van MedMij wordt. Kandidaat deelnemers hebben kenbaar gemaakt deel te willen nemen aan MedMij, maar moeten nog aantonen dat ze dit daadwerkelijk kunnen. MedMij belooft de kandidaat deelnemers dat als ze inderdaad aan de afspraken voldoen en de toetsing doorstaan, ze deelnemer mogen worden.